Mã bưu điện Phú Xuyên, Hà Nội

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Phú Xuyên trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Phú Xuyên.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
158000 Bưu cục cấp 2 Phú Xuyên Sô´0, Khu Thị Trấn, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 024.33857416
158260 Điểm BĐVHX Hoàng Long Sô´0, Thôn Nhị Khê, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 788370
158230 Bưu cục cấp 3 Đồng Quan Sô´0, Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 788140
158280 Điểm BĐVHX Văn Hoàng Sô´0, Thôn Nội, Xã Văn Hoàng, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 788364
158310 Điểm BĐVHX Phú Túc Sô´0, Thôn Phú Túc, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 788328
158220 Điểm BĐVHX Đại Thắng Sô´0, Thôn Tạ Xá, Xã Đại Thắng, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 784398
158300 Bưu cục cấp 3 Hồng Minh Sô´0, Thôn Hoà Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 024.33788367
158290 Điểm BĐVHX Tri Trung Sô´0, Thôn Trung Lập, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 788451
158370 Điểm BĐVHX Châu Can Sô´0, Thôn Nội, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 794029
158210 Điểm BĐVHX Quang Trung Sô´0, Thôn Văn Lãng, Xã Quang Trung, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 856026
158360 Điểm BĐVHX Phú Yên Sô´0, Thôn Giẽ Hạ, Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 856810
158170 Điểm BĐVHX Sơn Hà Sô´0, Thôn Sơn Thanh, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 856399
158330 Điểm BĐVHX Vân Từ Sô´0, Thôn Chính, Xã Vân Từ, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 855678
158390 Bưu cục cấp 3 Cầu Giẽ Sô´0, Thôn Cổ Trai, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 024.33794871
158391 Điểm BĐVHX Đại Xuyên Sô´0, Thôn Đa Chất, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 794559
158030 Điểm BĐVHX Bạch Hạ Sô´0, Thôn Hoà Thượng, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 780023
158100 Điểm BĐVHX Quang Lãng Sô´0, Thôn Sảo Hạ, Xã Quang Lãng, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 780024
158020 Bưu cục cấp 3 Chợ Bìm Sô´0, Thôn Tri Thuỷ, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 780377
158120 Điểm BĐVHX Nam Phong Sô´0, Thôn Nam Phú, Xã Nam Phong, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 857300
158140 Điểm BĐVHX Văn Nhân Sô´0, Thôn Tranh Thôn, Xã Văn Nhân, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 784682
158060 Điểm BĐVHX Nam Triều Sô´0, Xóm 12, Xã Nam Triều, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 856027
158040 Bưu cục cấp 3 Minh Tân Sô´0, Thôn Bái Xuyên, Xã Minh Tân , Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 024.33780011
158130 Điểm BĐVHX Hồng Thái Sô´0, Thôn Lạt Dương, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 855681
158150 Bưu cục cấp 3 Vạn Điểm Sô´0, Tiểu Khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 024.33784001
158240 Bưu cục cấp 3 Tân Dân Sô´0, Thôn Đại Nghiệp, Xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 795200
158088 Điểm BĐVHX Khai Thái Sô´0, Thôn Lập Phương, Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 855571
158163 Điểm BĐVHX Thuỵ Phú Sô´0, Thôn Thuỵ Phú, Xã Thụy Phú, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 33785928
158016 Điểm BĐVHX Phúc Tiến Sô´0, Thôn Phúc Lâm, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 855570
158049 Điểm BĐVHX Minh Tân Sô´0, Thôn Kim Quy, Xã Minh Tân , Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 781123
158357 Hòm thư Công cộng độc lập xã Chuyên Mỹ Thôn Thượng, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên
Điện thoại: 781123
Mã bưu điện Phú Xuyên, Hà Nội
4.9 (98.4%) 50 votes
Bình luận của bạn