Mã bưu điện Mỹ Đức, Hà Nội

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 25 địa chỉ Bưu điện ở Mỹ Đức, Hà Nội: Điểm BĐVHX Xuy Xá, Điểm BĐVHX Lê Thanh, Điểm BĐVHX Hồng Sơn, Bưu cục cấp 3 Kênh Đào, Điểm BĐVHX Mỹ Thành, Điểm BĐVHX Bột Xuyên, Điểm BĐVHX Phúc Lâm, Điểm BĐVHX Đồng Tâm, Điểm BĐVHX Thượng Lâm, Điểm BĐVHX Tuy Lai, Bưu cục cấp 2 Mỹ Đức, Điểm BĐVHX Phù Lưu Tế, Điểm BĐVHX Phùng Xá, Điểm BĐVHX Đại Hưng, Điểm BĐVHX Vạn Kim, Điểm BĐVHX Hùng Tiến, Bưu cục cấp 3 Hương Sơn, Điểm BĐVHX An Tiến, Điểm BĐVHX An Phú, Điểm BĐVHX Hợp Thanh, Bưu cục cấp 3 Cầu Dậm, Điểm BĐVHX Đại Nghĩa, Điểm BĐVHX Đốc Tín, Điểm BĐVHX Hợp Tiến, Điểm BĐVHX An Mỹ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
157620 Điểm BĐVHX Xuy Xá Sô´0, Thôn Đoài: Đội 3-Đội 5, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 847701
157640 Điểm BĐVHX Lê Thanh Sô´0, Thôn Áng Thượng: Đội 5-6, Xã Lê Thanh, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 847703
157650 Điểm BĐVHX Hồng Sơn Sô´0, Thôn Hạ Sở: Đội 2, Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 847702
157670 Bưu cục cấp 3 Kênh Đào Sô´0, Thôn Kênh Đào (Đội 2, Đội 3), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 024.33846102
157710 Điểm BĐVHX Mỹ Thành Sô´0, Thôn Vĩnh Lạc: Đội 3-4, Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 846335
157680 Điểm BĐVHX Bột Xuyên Sô´0, Thôn Lai Tảo: Đội 6 – 10, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 846334
157740 Điểm BĐVHX Phúc Lâm Sô´0, Thôn Phúc Lâm: Đội 2-Đội 6, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 846301
157730 Điểm BĐVHX Đồng Tâm Sô´0, Thôn Hoành (từ xóm 1A,1B và xóm 2 đến 8), Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 846333
157720 Điểm BĐVHX Thượng Lâm Sô´0, Thôn Trì (từ xóm 1-xóm 2), Xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 846302
157690 Điểm BĐVHX Tuy Lai Thôn Bèn, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 846300
157600 Bưu cục cấp 2 Mỹ Đức Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 024.33847101
157610 Điểm BĐVHX Phù Lưu Tế Sô´0, Thôn Trung: Đội 4-Đội 7, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 847708
157630 Điểm BĐVHX Phùng Xá Sô´0, Thôn Thượng(từ Đội1-Đội 9), Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 847704
157840 Điểm BĐVHX Đại Hưng Thôn Trinh Tiết: Đội 4 – Đội 8, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 847705
157870 Điểm BĐVHX Vạn Kim Sô´0, Thôn Kim Bôi (Đội 1đến Đội 10), Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 847709
157860 Điểm BĐVHX Hùng Tiến Sô´0, Ấp Đông Bình: Đội 5-6, Xã Hùng Tiến, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 849889
157830 Bưu cục cấp 3 Hương Sơn Sô´0, Thôn Đục Khê: Đội 9-Đội 14, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 024.33849601
157790 Điểm BĐVHX An Tiến Sô´0, Thôn Hiền Lương: Đội 4, Xã An Tiến, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 847700
157810 Điểm BĐVHX An Phú Sô´0, Thôn Đồi Dùng: Đội 7, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 847710
157780 Điểm BĐVHX Hợp Thanh Sô´0, Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 847213
157760 Bưu cục cấp 3 Cầu Dậm Sô´0, Thôn Viêm Khê: Đội 6-8, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 024.33170262
157850 Điểm BĐVHX Đại Nghĩa Sô´0, Thôn Tế Tiêu (Từ Đội 1 đến Đội 4), Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 847706
157880 Điểm BĐVHX Đốc Tín Sô´0, Thôn Đốc Tín: Đội 3 – Đội 8, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 849880
157769 Điểm BĐVHX Hợp Tiến Thôn La Đồng: Đội 1-Đội 3, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 33744159
157674 Điểm BĐVHX An Mỹ Thôn Đoan Nữ (Đội 4 đến Đội7), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức
Điện thoại: 33744159
Mã bưu điện Mỹ Đức, Hà Nội
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn