Mã bưu điện Ba Vì, Hà Nội

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Ba Vì thuộc tỉnh Hà Nội: Ba Vì, Vật Lại, Đông Quang, Đồng Thái, Thái Hoà, Nhông, Tòng Bạt, Sơn Đà, Cẩm Lĩnh, Suối Hai, Ba Trại, Cam Thượng, Vân Hòa, Tản Lĩnh, Vân Hoà, Yên Bài, Thuần Mỹ, Minh Quang, Ba Vì, Khánh Thượng, Chu Minh, Minh Châu, Phú Châu, Châu Sơn, Tản Hồng, Phú Cường, Cổ Đô, Phú Đông, Phong Vân, Vạn Thắng, Phú Phương, Tiên Phong, Chợ Mộc, Vạn Thắng, Thuỵ An, Sơn Đà

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
154700 Bưu cục cấp 2 Ba Vì Sô´0, Đường 32, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 024.33863037
154870 Điểm BĐVHX Vật Lại Sô´0, Thôn Vật Lại, Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33864063
154740 Điểm BĐVHX Đông Quang Sô´0, Thôn Đông Viên, Xã Đồng Quang, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33864296
154840 Điểm BĐVHX Đồng Thái Sô´0, Thôn Chi Lai, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33625002
154890 Điểm BĐVHX Thái Hoà Sô´0, Thôn Cộng Hoà, Xã Thái Hoà, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33625065
154880 Bưu cục cấp 3 Nhông Sô´0, Thôn Phú Hữu, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 024.33625043
154940 Điểm BĐVHX Tòng Bạt Sô´0, Thôn Thái Bạt, Xã Tòng Bạt, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33621196
154950 Bưu cục cấp 3 Sơn Đà Sô´0, Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 024.33621120
154971 Điểm BĐVHX Cẩm Lĩnh Sô´0, Thôn Đông Phương, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33935869
154970 Bưu cục cấp 3 Suối Hai Sô´0, Thôn Cẩm Tân, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 024.33624041
154990 Điểm BĐVHX Ba Trại Sô´0, Thôn 5, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33881250
154750 Điểm BĐVHX Cam Thượng Sô´0, Thôn Cốc Thôn, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33863843
155071 Điểm BĐVHX Vân Hòa Sô´0, Thôn Đức Thịnh, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33969431
155070 Bưu cục cấp 3 Tản Lĩnh Sô´0, Thôn Cẩm Phương, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 024.33881004
155090 Điểm BĐVHX Vân Hoà Sô´0, Thôn Bặn, Xã Vân Hoà, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33969302
155110 Điểm BĐVHX Yên Bài Sô´0, Thôn Muỗi, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33969050
154960 Điểm BĐVHX Thuần Mỹ Sô´0, Thôn Lương Khê, Xã Thuần Mỹ, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33621259
155011 Điểm BĐVHX Minh Quang Sô´0, Thôn Sổ, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33967484
155040 Điểm BĐVHX Ba Vì Sô´0, Thôn Hợp Sơn, Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33967305
155050 Điểm BĐVHX Khánh Thượng Sô´0, Thôn Bưởi, Xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33967451
154730 Điểm BĐVHX Chu Minh Sô´0, Thôn Chu Quyến, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33864574
154770 Điểm BĐVHX Minh Châu Sô´0, Thôn 2, Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33864026
154790 Điểm BĐVHX Phú Châu Sô´0, Thôn Phú Xuyên, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33863841
154810 Điểm BĐVHX Châu Sơn Thôn Hạc Sơn, Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33864297
154820 Điểm BĐVHX Tản Hồng Sô´0, Thôn La Thiện, Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33625064
154830 Điểm BĐVHX Phú Cường Sô´0, Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Cường, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33629440
154920 Điểm BĐVHX Cổ Đô Sô´0, Thôn Cổ Đô, Xã Cổ Đô, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33625345
154900 Điểm BĐVHX Phú Đông Sô´0, Thôn Phú Nghĩa, Xã Phú Đông, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33625060
154910 Điểm BĐVHX Phong Vân Sô´0, Thôn Phong Vân, Xã Phong Vân, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33625142
154850 Bưu cục cấp 3 Vạn Thắng Sô´0, Thôn Chợ Mơ, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 024.33625033
154800 Điểm BĐVHX Phú Phương Sô´0, Thôn Phương Khê, Xã Phú Phương, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33864061
155140 Điểm BĐVHX Tiên Phong Sô´0, Thôn Thanh Lũng, Xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33864062
155010 Bưu cục cấp 3 Chợ Mộc Sô´0, Thôn Mộc, Xã Minh Quang, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33967452
154858 Điểm BĐVHX Vạn Thắng Sô´0, Thôn Mai Trai, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33626538
155132 Điểm BĐVHX Thuỵ An Sô´0, Thôn Liên Minh, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33960070
154956 Điểm BĐVHX Sơn Đà Sô´0, Thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì
Điện thoại: 33621201
Mã bưu điện Ba Vì, Hà Nội
4.9 (98.75%) 64 votes
Bình luận của bạn