Mã bưu điện Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Nam Từ Liêm thuộc tỉnh Hà Nội, tìm mã bưu điện: Cầu Diễn 2, Nhổn, Đại Mỗ, Tài Chính, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Thụy Phương, Thượng Cát, Trung Văn, Cổ Nhuế, Liên Mạc, Thăng Long, Mỹ Đình 2, Bưu cục văn phòng DP – Hà Nội, Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT Hà Nội, Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTLT Hà Nội, Bưu cục Ngoại dịch ND – Hà Nội, Bưu cục văn phòng UT – Hà Nội, Bưu cục Trung chuyển TC – Hà Nội, Nguyễn Văn Thạc, Xuân Phương, Minh Khai, Mỹ Đình 3, Bưu cục Tài Chính MOC Ngoại dịch, Bưu cục Tài Chính MOC Nội dịch, Bưu cục Phát cấp 1 Bưu cục phát Ngoại dịch, Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Bưu cục Khai thác Chuyển phát nhanh, Bưu cục Trung chuyển Hà Nội EMS LT, Bưu cục văn phòng Trung chuyển nội tỉnh, Bưu cục khai thác cấp 1 Hà Nội EMS NT, [EMS] Giao dịch Tân Xuân, Bưu cục Phát cấp 1 BCP Phạm Hùng, Bưu cục Ngoại dịch Bưu cục Ngoại dịch NB, UT VCKVMB, TMĐT Nguyễn Cơ Thạch, Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh, KHL Thăng Long, Bưu cục văn phòng DP – VP CÔNG TY, KHL Mỹ Đình, UT VCKVMB 2, Đại Mỗ, HCC Từ Liêm, Xuân Phương, TMĐT Thường Tín, Bưu cục Trung chuyển TC Hà Nội 2

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
129000 Bưu cục cấp 2 Cầu Diễn 2 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.3833800
129700 Bưu cục cấp 3 Nhổn Thôn Văn Trì, Xã Minh Khai, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 7657815
130000 Điểm BĐVHX Đại Mỗ Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 043.8392426
130500 Bưu cục cấp 3 Tài Chính Xóm 6, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 8385954
130501 Điểm BĐVHX Đông Ngạc Xóm 3, Xã Đông Ngạc, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 8388499
129301 Điểm BĐVHX Xuân Đỉnh Thôn Đông, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 8388566
129900 Điểm BĐVHX Thụy Phương Thôn Đông Sen, Xã Thụy Phương, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 8383240
130400 Điểm BĐVHX Thượng Cát Thôn Đông Ba, Xã Thượng Cát, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 7510390
130301 Điểm BĐVHX Trung Văn Thôn Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 043.38391492
129810 Bưu cục cấp 3 Cổ Nhuế Thôn Viên 1, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 37552810
130200 Điểm BĐVHX Liên Mạc Xóm Cổng Cầu, Xã Liên Mạc, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 7510471
129100 Bưu cục cấp 3 Thăng Long Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.37681913
129140 Bưu cục cấp 3 Mỹ Đình 2 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.37870780
100930 Bưu cục văn phòng DP – Hà Nội Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.37870780
100920 Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT Hà Nội Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 02437682971
100910 Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTLT Hà Nội Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 02437683639
100955 Bưu cục Ngoại dịch ND – Hà Nội Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.37682970
100925 Bưu cục văn phòng UT – Hà Nội Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.37682970
100959 Bưu cục Trung chuyển TC – Hà Nội Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 04 37681811
129834 Điểm BĐVHX Nguyễn Văn Thạc Đường Cổ Nhuế, Xã Cổ Nhuế, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 04 37681811
129629 Điểm BĐVHX Xuân Phương Thôn Thị Cẩm, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 04 37681811
129731 Điểm BĐVHX Minh Khai Thôn Ngoạ Long, Xã Minh Khai, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 04 37681811
129150 Bưu cục cấp 3 Mỹ Đình 3 Thôn Nhân Mỹ, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 04 37681811
100960 Bưu cục Tài Chính MOC Ngoại dịch Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 04 37681811
100961 Bưu cục Tài Chính MOC Nội dịch Sô´5, Đường Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 04 37681811
130660 Bưu cục Phát cấp 1 Bưu cục phát Ngoại dịch Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.37681817
100940 Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Bưu cục Khai thác Chuyển phát nhanh Sô´số 5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 04.85853250
100916 Bưu cục Trung chuyển Hà Nội EMS LT Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 04.85853250
130315 Bưu cục văn phòng Trung chuyển nội tỉnh Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 04.85853250
101000 Bưu cục khai thác cấp 1 Hà Nội EMS NT Sô´26, Đường Phạm Văn Đồng, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 04.85853250
101006 Bưu cục cấp 3 [EMS] Giao dịch Tân Xuân Đường Tân Xuân, Xã Xuân Đỉnh, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 04.85853250
130670 Bưu cục Phát cấp 1 BCP Phạm Hùng Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.37857288
100956 Bưu cục Ngoại dịch Bưu cục Ngoại dịch NB Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.35843324
130680 Bưu cục cấp 3 UT VCKVMB Khu phố Lô A2/CN8 cụm công nghiệp vừa và n, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.35843324
130656 Bưu cục cấp 3 TMĐT Nguyễn Cơ Thạch Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.37633838
100958 Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 04.37681813
130655 Bưu cục cấp 3 KHL Thăng Long Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.32272098
100931 Bưu cục văn phòng DP – VP CÔNG TY Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.32272098
129090 Bưu cục cấp 3 KHL Mỹ Đình Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.37853333
130760 Bưu cục cấp 3 UT VCKVMB 2 Sô´5, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.37853333
130020 Bưu cục cấp 3 Đại Mỗ Sô´522, Tổ dân phố xóm Tháp, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại:  024.32272927
130665 Bưu cục cấp 3 HCC Từ Liêm Sô´19, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.32262739
130690 Bưu cục cấp 3 Xuân Phương Sô´171, Đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.32272925
130657 Bưu cục cấp 3 TMĐT Thường Tín Sô´14, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.32272925
110959 Bưu cục Trung chuyển TC Hà Nội 2 Sô´5, Đường Mỹ Đình, ngõ 322, ngách 322/158, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm
Điện thoại: 024.32272925
Mã bưu điện Nam Từ Liêm, Hà Nội
2.4 (47.69%) 13 votes
Bình luận của bạn