Mã bưu điện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Đất Đỏ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bao gồm: Đất Đỏ, Phước Hải, Long Tân, Phước Hội, Láng Dài, Lộc An, Hòm thư Công cộng UBND xã Phước Long Thọ, Hòm thư Công cộng UBND xã Long Mỹ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
794600 Bưu cục cấp 2 Đất Đỏ Khu phố Thanh Long, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 866555
794650 Bưu cục cấp 3 Phước Hải Khu phố Hải Trung, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 886001
794690 Điểm BĐVHX Long Tân Ấp Tân Hòa, Xã Long Tân, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 695140
794634 Điểm BĐVHX Phước Hội Ấp Hội Mỹ, Xã Phước Hội, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 3681438
794684 Điểm BĐVHX Láng Dài Ấp Thanh An, Xã Láng Dài, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 865004
794670 Điểm BĐVHX Lộc An Ấp An Hòa, Xã Lộc An, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 685000
794616 Hòm thư Công cộng UBND xã Phước Long Thọ Ấp Tường Thành, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 685000
794643 Hòm thư Công cộng UBND xã Long Mỹ Ấp Mỹ Hòa, Xã Long Mỹ, Huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 685000
Mã bưu điện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn