Mã bưu điện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bao gồm: Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hiệp, Bàu Lâm, Hòa Bình, Bông Trang, Bưng Riềng, Hòa Hội, Xuyên Mộc, Hòa Hưng, Phước Tân, Phước Thuận, Hòm thư Công cộng Khu dân cư Ấp 4B Xã Tân Lâm

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
794800 Bưu cục cấp 2 Xuyên Mộc Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 874095
795010 Bưu cục cấp 3 Bình Châu Ấp Láng Găng, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 871100
794870 Bưu cục cấp 3 Hòa Hiệp Ấp Phú Bình, Xã Hoà Hiệp, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 877101
794940 Bưu cục cấp 3 Bàu Lâm Ấp 3, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 879100
794910 Bưu cục cấp 3 Hòa Bình Ấp 04, Xã Hoà Bình, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 872101
794990 Điểm BĐVHX Bông Trang Ấp Trang Hùng, Xã Bông Trang, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 878240
795000 Điểm BĐVHX Bưng Riềng Ấp 3, Xã Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 871100
794850 Điểm BĐVHX Hòa Hội Ấp 03, Xã Hoà Hội, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 875751
794830 Điểm BĐVHX Xuyên Mộc Ấp Nhân Tiến, Xã Xuyên Mộc, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 875400
794930 Điểm BĐVHX Hòa Hưng Ấp 01, Xã Hoà Hưng, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 797115
794890 Điểm BĐVHX Phước Tân Ấp Thạnh Sơn 2a, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 779343
794970 Điểm BĐVHX Phước Thuận Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 781329
794967 Hòm thư Công cộng Khu dân cư Ấp 4B Xã Tân Lâm Ấp 4b, Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: 781329
Mã bưu điện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
3.5 (70%) 2 votes
Bình luận của bạn