Mã bưu điện Đông Triều, Quảng Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh, bao gồm: Đông Triều, Mạo Khê, Tràng Bạch, Nguyễn Huệ, Bình Dương, An Sinh, Viêt Dân, Thủy An, Tân Việt, Tràng An, Bình Khê, Tràng Lương, Hồng Phong, Hưng Đạo, Xuân Sơn, Kim Sơn, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông, Yên Thọ, Yên Đức, Hòm thư Công cộng Đức chính

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
208600 Bưu cục cấp 2 Đông Triều Đường Trần Nhân Tông Khu 3, Thị Trấn Đông Triều, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 02033870023
208650 Bưu cục cấp 3 Mạo Khê Đường Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Mạo Khê, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 02033871273
208860 Bưu cục cấp 3 Tràng Bạch Thôn Tràng Bạch, Xã Hoàng Quế, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 02033675006
209030 Điểm BĐVHX Nguyễn Huệ Thôn 9 Núi Đồn, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3870936
208990 Điểm BĐVHX Bình Dương Thôn Bình Sơn Tây, Xã Bình Dương, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3670156
209050 Điểm BĐVHX An Sinh Thôn Đìa Mối, Xã An Sinh, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3670146
209010 Điểm BĐVHX Viêt Dân Thôn Khê Thượng, Xã Việt Dân, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3670166
208981 Điểm BĐVHX Thủy An Thôn Đạm Thủy, Xã Thủy An, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3670536
208970 Điểm BĐVHX Tân Việt Thôn Tân Lập, Xã Tân Việt, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3870916
208930 Điểm BĐVHX Tràng An Thôn Thượng 2, Xã Tràng An, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3870926
208940 Điểm BĐVHX Bình Khê Thôn Trại Mới A, Xã Bình Khê, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3870756
208960 Điểm BĐVHX Tràng Lương Thôn Linh Tràng, Xã Tràng Lương, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3670546
209070 Điểm BĐVHX Hồng Phong Thôn Đoàn Xá 1̣, Xã Hồng Phong, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3670756
208790 Điểm BĐVHX Hưng Đạo Thôn Thủ Dương 6, Xã Hưng Đạo, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3670526
208800 Điểm BĐVHX Xuân Sơn Thôn Xuân Viên Đội 02, Xã Xuân Sơn, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3670176
208820 Điểm BĐVHX Kim Sơn Thôn Gia Mô, Xã Kim Sơn, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3675012
208870 Điểm BĐVHX Hồng Thái Tây Thôn Hoành Mô, Xã Hồng Thái Tây, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3675016
208880 Điểm BĐVHX Hồng Thái Đông Thôn Đông Hồng, Xã Hồng Thái Đông, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3872924
208830 Điểm BĐVHX Yên Thọ Thôn Yên Trung, Xã Yên Thọ, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3675013
208850 Điểm BĐVHX Yên Đức Thôn Yên Khánh, Xã Yên Đức, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3675015
208926 Hòm thư Công cộng Đức chính Thôn 01, Xã Đức Chính, Huyện Đông Triều
Điện thoại: 3675015
Mã bưu điện Đông Triều, Quảng Ninh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn