Mã bưu điện Tiên Yên, Quảng Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Tiên Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh: Tiên Yên, Tiên Lãng, Đông Hải, Đông Ngũ, Phong Dụ, Hà Lâu, Điền Xá, Yên Than, Đại Dực, Đồng Rui, Hải Lạng, Hòm thư Công cộng hòm thư độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
205600 Bưu cục cấp 2 Tiên Yên Phố Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên
Điện thoại: 02033876211
205620 Điểm BĐVHX Tiên Lãng Thôn Xóm Nương, Xã Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên
Điện thoại: 876701
205650 Điểm BĐVHX Đông Hải Thôn Làng Nhội, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên
Điện thoại: 3745676
205630 Điểm BĐVHX Đông Ngũ Thôn Đông Ngũ, Xã Đông Ngũ, Huyện Tiên Yên
Điện thoại: 3745293
205690 Điểm BĐVHX Phong Dụ Bản Tềnh Pò, Xã Phong Dụ, Huyện Tiên Yên
Điện thoại: 3876590
205750 Điểm BĐVHX Hà Lâu Bản Bắc Lù, Xã Hà Lâu, Huyện Tiên Yên
Điện thoại: 3876760
205740 Điểm BĐVHX Điền Xá Thôn Pắc Phai, Xã Điền Xá, Huyện Tiên Yên
Điện thoại: 3876664
205720 Điểm BĐVHX Yên Than Thôn Khe Tiên, Xã Yên Than, Huyện Tiên Yên
Điện thoại: 3876849
205670 Điểm BĐVHX Đại Dực Bản Khe Lục, Xã Đại Dực, Huyện Tiên Yên
Điện thoại: 3745546
205800 Điểm BĐVHX Đồng Rui Thôn Trung, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên
Điện thoại: 3746072
205794 Điểm BĐVHX Hải Lạng Thôn Thống Nhất, Xã Hải Lạng, Huyện Tiên Yên
Điện thoại: 3743294
205810 Hòm thư Công cộng hòm thư độc lập Bản Khe Lặc, Xã Đại Thành, Huyện Tiên Yên
Điện thoại: 3743294
Mã bưu điện Tiên Yên, Quảng Ninh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn