Mã bưu điện Bình Liêu, Quảng Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Bình Liêu thuộc tỉnh Quảng Ninh: Bình Liêu, Đồng Văn, Hoành Mô, Đồng Tâm, Tình Húc, Lục Hồn, Vô Ngại, Húc Động

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
206100 Bưu cục cấp 2 Bình Liêu Đường 18c Khu Bình Quyền, Thị Trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu
Điện thoại: 02033878252
206120 Điểm BĐVHX Đồng Văn Thôn Đồng Thắng, Xã Đồng Văn, Huyện Bình Liêu
Điện thoại: 3757195
206130 Bưu cục cấp 3 Hoành Mô Khu Cửa Khẩu Hoành Mô, Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu
Điện thoại: 02033757308
206150 Điểm BĐVHX Đồng Tâm Thôn Nà Khau, Xã Đồng Tâm, Huyện Bình Liêu
Điện thoại: 3878137
206190 Điểm BĐVHX Tình Húc Thôn Nà Phạ, Xã Tình Húc, Huyện Bình Liêu
Điện thoại: 3878150
206170 Điểm BĐVHX Lục Hồn Thôn Lục Nà, Xã Lục Hồn, Huyện Bình Liêu
Điện thoại: 3878170
206210 Điểm BĐVHX Vô Ngại Thôn Tùng Cầu, Xã Vô Ngại, Huyện Bình Liêu
Điện thoại: 3878344
206110 Điểm BĐVHX Húc Động Thôn Nà Ếch, Xã Húc Động, Huyện Bình Liêu
Điện thoại: 3878039
Mã bưu điện Bình Liêu, Quảng Ninh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn