Mã bưu điện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Ba Chẽ thuộc tỉnh Quảng Ninh: Ba Chẽ, Nam Sơn, Đồn Đạc, Thanh Sơn, Thanh Lâm, Đạp Thanh, Minh Cầm, Lương Mông

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
205900 Bưu cục cấp 2 Ba Chẽ Khu 3, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 02033888214
205960 Điểm BĐVHX Nam Sơn Thôn Nam Hả Kinh, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 3888433
206060 Điểm BĐVHX Đồn Đạc Thôn Tân Tiến, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 3888430
205980 Điểm BĐVHX Thanh Sơn Thôn Khe Lọng Ngoài, Xã Thanh Sơn, Huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 3888566
206000 Điểm BĐVHX Thanh Lâm Thôn Khe Nháng, Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 3888302
206020 Điểm BĐVHX Đạp Thanh Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 3888000
206050 Điểm BĐVHX Minh Cầm Thôn Đồng Tán, Xã Minh Cầm, Huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 3888056
206040 Điểm BĐVHX Lương Mông Thôn Đồng Giảng A, Xã Lương Mông, Huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 099433001
Mã bưu điện Ba Chẽ, Quảng Ninh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn