Mã bưu điện Hoành Bồ, Quảng Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Hoành Bồ/Quảng Ninh với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
207200 Bưu cục cấp 2 Hoành Bồ Khu 4 Tổ 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ
Điện thoại: 02033858201
207380 Điểm BĐVHX Quảng La Thôn 1, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ
Điện thoại: 3858200
207290 Bưu cục cấp 3 Thống Nhất Thôn Đồng Cao, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ
Điện thoại: 02033699121
207460 Điểm BĐVHX Lê Lợi Thôn Tân Tiến, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ
Điện thoại: 3858064
207330 Điểm BĐVHX Sơn Dương Thôn Vườn Rậm Xóm Giữa, Xã Sơn Dương, Huyện Hoành Bồ
Điện thoại: 3858860
207370 Điểm BĐVHX Dân Chủ Thôn 2, Xã Dân Chủ, Huyện Hoành Bồ
Điện thoại: 3690422
207430 Điểm BĐVHX Tân Dân Thôn Tân Lập, Xã Tân Dân, Huyện Hoành Bồ
Điện thoại: 3690410
207450 Điểm BĐVHX Kỳ Thượng Thôn Khe Phương, Xã Kỳ Thượng, Huyện Hoành Bồ
Điện thoại: 099433002
207320 Điểm BĐVHX Hòa Bình Thôn Đồng Lá, Xã Hoà Bình, Huyện Hoành Bồ
Điện thoại: 3699280
207310 Điểm BĐVHX Vũ Oai Thôn Lán Rè, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ
Điện thoại: 3699279
207410 Điểm BĐVHX Bằng Cả Thôn 1, Xã Bằng Cả, Huyện Hoành Bồ
Điện thoại: 3690492
207440 Điểm BĐVHX Đồng Sơn Thôn Tân Ốc 1, Xã Đồng Sơn, Huyện Hoành Bồ
Điện thoại: 099433003
207360 Điểm BĐVHX Đồng Lâm Thôn Đồng Trà, Xã Đồng Lâm, Huyện Hoành Bồ
Điện thoại: 3858307
Mã bưu điện Hoành Bồ, Quảng Ninh
1 (20%) 2 votes
Bình luận của bạn