Mã bưu điện Đầm Hà, Quảng Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Đầm Hà thuộc tỉnh Quảng Ninh: Đầm Hà, Quảng Lợi, Quảng Tân, Tân Bình, Đầm Hà, Dực Yên, Đại Bình, Quảng An, Quảng Lâm, BĐVHX Tân Lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
206300 Bưu cục cấp 2 Đầm Hà Khu phố Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 02033880280
206340 Điểm BĐVHX Quảng Lợi Thôn 1, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880415
206330 Điểm BĐVHX Quảng Tân Thôn 5, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880130
206310 Điểm BĐVHX Tân Bình Thôn Tân Trung, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880128
206400 Điểm BĐVHX Đầm Hà Thôn Trại Dinh, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880370
206360 Điểm BĐVHX Dực Yên Thôn 1, Xã Dực Yên, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880132
206370 Điểm BĐVHX Đại Bình Thôn 3 Nhâm Cao, Xã Đại Bình, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880133
206380 Điểm BĐVHX Quảng An Thôn An Sơn, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880800
206350 Điểm BĐVHX Quảng Lâm Bản Tài Lý Sáy, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880921
206439 Điểm BĐVHX BĐVHX Tân Lập Thôn 1 Thái Lập, Xã Tân Lập, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880921
Mã bưu điện Đầm Hà, Quảng Ninh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn