Mã bưu điện Đầm Hà, Quảng Ninh

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Đầm Hà thuộc tỉnh Quảng Ninh: Đầm Hà, Quảng Lợi, Quảng Tân, Tân Bình, Đầm Hà, Dực Yên, Đại Bình, Quảng An, Quảng Lâm, BĐVHX Tân Lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
206300 Bưu cục cấp 2 Đầm Hà Khu phố Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 02033880280
206340 Điểm BĐVHX Quảng Lợi Thôn 1, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880415
206330 Điểm BĐVHX Quảng Tân Thôn 5, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880130
206310 Điểm BĐVHX Tân Bình Thôn Tân Trung, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880128
206400 Điểm BĐVHX Đầm Hà Thôn Trại Dinh, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880370
206360 Điểm BĐVHX Dực Yên Thôn 1, Xã Dực Yên, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880132
206370 Điểm BĐVHX Đại Bình Thôn 3 Nhâm Cao, Xã Đại Bình, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880133
206380 Điểm BĐVHX Quảng An Thôn An Sơn, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880800
206350 Điểm BĐVHX Quảng Lâm Bản Tài Lý Sáy, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880921
206439 Điểm BĐVHX BĐVHX Tân Lập Thôn 1 Thái Lập, Xã Tân Lập, Huyện Đầm Hà
Điện thoại: 3880921
Mã bưu điện Đầm Hà, Quảng Ninh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn