Mã bưu điện Cẩm Phả, Quảng Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 17 địa chỉ Bưu điện ở Cẩm Phả, Quảng Ninh: Điểm BĐVHX Cộng Hòa Mỏ, Điểm BĐVHX Cẩm Hải, Bưu cục cấp 2 Cẩm Phả, Điểm BĐVHX Dương Huy, Bưu cục cấp 3 Cọc 6, Bưu cục cấp 3 Quang Hanh, Bưu cục cấp 3 Cửa Ông, Bưu cục cấp 3 Mông Dương, Hòm thư Công cộng Cẩm Bình, Hòm thư Công cộng Cẩm Trung, Hòm thư Công cộng Cẩm Thạch, Hòm thư Công cộng Cẩm Thuỷ, Hòm thư Công cộng Cẩm Tây, Hòm thư Công cộng Cẩm Đông, Hòm thư Công cộng Cẩm Sơn, Hòm thư Công cộng Cẩm Thịnh, Bưu cục cấp 3 KHL Cẩm Phả

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
205050 Điểm BĐVHX Cộng Hòa Mỏ Thôn Xóm Khe, Xã Cộng Hoà, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 3862992
205040 Điểm BĐVHX Cẩm Hải Thôn 2, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 3862994
203200 Bưu cục cấp 2 Cẩm Phả Sô´375, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 02033861411
205070 Điểm BĐVHX Dương Huy Thôn Đoàn Kết, Xã Dương Huy, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 3862993
203800 Bưu cục cấp 3 Cọc 6 Tổ 123, Cụm 8, Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 02033865100
204880 Bưu cục cấp 3 Quang Hanh Tổ 14, Cụm 5, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 02033862439
204120 Bưu cục cấp 3 Cửa Ông Khu Bến Tàu Tổ 115, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 02033865101
204300 Bưu cục cấp 3 Mông Dương Tổ 108, Cụm 6, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 02033865118
203411 Hòm thư Công cộng Cẩm Bình Khu Minh Tiến B, Phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 02033865118
204651 Hòm thư Công cộng Cẩm Trung Đường Trần Phú, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 02033865118
204867 Hòm thư Công cộng Cẩm Thạch Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 02033865118
204767 Hòm thư Công cộng Cẩm Thuỷ Cụm Đập Nước Tân Lập I, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 02033865118
203513 Hòm thư Công cộng Cẩm Tây Đường Trần Phú, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 02033865118
203627 Hòm thư Công cộng Cẩm Đông Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 02033865118
203781 Hòm thư Công cộng Cẩm Sơn Đường Từ Cầu 2 Đến Cầu 5, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 02033865118
204107 Hòm thư Công cộng Cẩm Thịnh Cụm 1, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 02033865118
203325 Bưu cục cấp 3 KHL Cẩm Phả Lô nhà 08, Khu tập thể Cẩm Thành, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả
Điện thoại: 02033865118
Mã bưu điện Cẩm Phả, Quảng Ninh
1.3 (26.25%) 32 votes
Bình luận của bạn