Mã bưu điện Hải Hà, Quảng Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Hải Hà/Quảng Ninh với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
206500 Bưu cục cấp 2 Hải Hà Phố 4a Chu Văn An, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 02033879306
206670 Điểm BĐVHX Quảng Điền Thôn 3, Xã Quảng Điền, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 3879959
206570 Điểm BĐVHX Quảng Thịnh Thôn 2, Xã Quảng Thịnh, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 3879592
206660 Điểm BĐVHX Quảng Trung Thôn 1, Xã Quảng Trung, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 3879957
206680 Điểm BĐVHX Quảng Phong Thôn 4, Xã Quảng Phong, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 3879997
206520 Điểm BĐVHX Quảng Minh Thôn 3, Xã Quảng Minh, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 3879962
206580 Điểm BĐVHX Quảng Sơn Thôn 4, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 3764054
206720 Điểm BĐVHX Tiến Tới Thôn 2, Xã Tiến Tới, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 3879054
206730 Điểm BĐVHX Cái Chiên Thôn 2 Cái Chiên, Xã Cái Chiên, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 3879409
206530 Điểm BĐVHX Quảng Thắng Thôn 2, Xã Quảng Thắng, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 3763101
206650 Điểm BĐVHX Phú Hải Thôn Trung, Xã Phú Hải, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 3879931
206540 Điểm BĐVHX Quảng Thành Thôn 3, Xã Quảng Thành, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 3879790
206550 Bưu cục cấp 3 Bắc Phong Sinh Bản Mốc 14 Cửa Khẩu Bắc Phong Sinh, Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 02033879390
206551 Điểm BĐVHX Quảng Đức Bản Nà Lý 2, Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 3879673
206600 Điểm BĐVHX Hoa Cương Thôn 8, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 3764675
206700 Điểm BĐVHX Đường Hoa Thôn 9 Đội 6, Xã Đường Hoa, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 3879412
206620 Điểm BĐVHX Quảng Chính Thôn 5, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà
Điện thoại: 36879886
Mã bưu điện Hải Hà, Quảng Ninh
2.5 (50%) 4 votes
Bình luận của bạn