Mã bưu điện Hạ Long, Quảng Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh: Hòn Gai, Hạ Long, Hà Lầm, Hà Tu, Đồng Đăng, Hòm thư Công cộng Đại Yên, Kênh Đồng, Cột 5, Hòm thư Công cộng Hà Khánh, Hòm thư Công cộng Hà Trung, Hòm thư Công cộng Hòn Gai, Hòm thư Công cộng Trần Hưng Đạo, Hòm thư Công cộng Yết Kiêu, Hòm thư Công cộng Tuần Châu, Hòm thư Công cộng Cao Thắng, Cao Xanh, Hòm thư Công cộng Hồng Hải, Hòm thư Công cộng Hà Khẩu, Hòm thư Công cộng Hùng Thắng, Hòm thư Công cộng Hà Phong, Quảng Ninh, Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ninh, KHL Hạ Long, HCC QUẢNG NINH

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
200000 Bưu cục cấp 1 Hòn Gai Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033829948
202400 Bưu cục cấp 3 Hạ Long Tổ 1, Khu 2, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033846203
201830 Bưu cục cấp 3 Hà Lầm Tổ 2, Khu 4, Phường Hà Lầm, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033612046
201350 Bưu cục cấp 3 Hà Tu Tổ 46a, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033830028
202940 Bưu cục cấp 3 Đồng Đăng Khu 11, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033694630
202960 Hòm thư Công cộng Đại Yên Khu Quỳnh Trung, Phường Đại Yên, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 3857001
202620 Bưu cục cấp 3 Kênh Đồng Tổ 1a, Khu 3b, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033846567
201130 Bưu cục cấp 3 Cột 5 Tổ 60c, Khu 5a, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033835815
202150 Hòm thư Công cộng Hà Khánh Tổ 24, Khu 3, Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 3657588
202016 Hòm thư Công cộng Hà Trung Khu 1, Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 3657588
202388 Hòm thư Công cộng Hòn Gai Đường Ba Đèo Khu 1, Phường Hòn Gai, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 3657588
202188 Hòm thư Công cộng Trần Hưng Đạo Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 3657588
203009 Hòm thư Công cộng Yết Kiêu Tổ 44b, Khu 6, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 3657588
202934 Hòm thư Công cộng Tuần Châu Khu Du Lịch Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 3657588
201804 Hòm thư Công cộng Cao Thắng Đường Cao Thắng, Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 3657588
202098 Bưu cục cấp 3 Cao Xanh Sô´247, Đường Cao Xanh, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033823098
203054 Hòm thư Công cộng Hồng Hải Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033823098
202851 Hòm thư Công cộng Hà Khẩu Đường Khu 1 Hà Khẩu, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033823098
202909 Hòm thư Công cộng Hùng Thắng Đường Khu 1 Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033823098
201617 Hòm thư Công cộng Hà Phong Khu 1, Phường Hà Phong, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033823098
200900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Quảng Ninh Sô´539, Tổ 60c, Khu 5a, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033823098
202330 Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Ninh Sô´539, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033823098
201310 Bưu cục cấp 3 KHL Hạ Long Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 0333620675
201320 Bưu cục cấp 3 HCC QUẢNG NINH Tổ 51, Khu 5b, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long
Điện thoại: 02033835816
Mã bưu điện Hạ Long, Quảng Ninh
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn