Mã bưu điện Đức Cơ, Gia Lai

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đức Cơ thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm: Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Din, Ia Dơk, Ia Kla, Ia Dom, Ia Lang, Ia Kriêng, Ia Nan, Ia Pnôn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
603800 Bưu cục cấp 2 Đức Cơ Sô´212, Đường Quang Trung, Thị Trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 02693846201
603920 Điểm BĐVHX Ia Krêl Thôn Thanh Giáo, Xã Ia Krêl, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846308
603940 Điểm BĐVHX Ia Din Thôn Đồng Tâm 2, Xã Ia Din, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846064
603960 Điểm BĐVHX Ia Dơk Làng Dơk Ngol, Xã Ia Dơk, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846470
603980 Điểm BĐVHX Ia Kla Thôn Ia Tang, Xã Ia Kla, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846377
604000 Điểm BĐVHX Ia Dom Thôn Móc Đen, Xã Ia Dom, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846091
604020 Điểm BĐVHX Ia Lang Làng Le 1, Xã Ia Lang, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846185
604030 Điểm BĐVHX Ia Kriêng Làng Ấp, Xã Ia Kriêng, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846033
604060 Điểm BĐVHX Ia Nan Thôn Làng Nú, Xã Ia Nan, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846445
604050 Điểm BĐVHX Ia Pnôn Làng Bò, Xã Ia Pnôn, Huyện Đức Cơ
Điện thoại: 846344
Mã bưu điện Đức Cơ, Gia Lai
2.8 (56.67%) 6 votes
Bình luận của bạn