Mã bưu điện Gò Dầu, Tây Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Gò Dầu thuộc tỉnh Tây Ninh, tìm mã bưu điện: Gò Dầu, Thanh Phước, Thanh Phước 1, Phước Thạnh, Phước Đông 1, Phước Đông, Hiệp Thạnh 1, Hiệp Thạnh, Bàu Đồn 1, Bàu Đồn, Thạnh Đức, Cẩm Giang 1, Cẩm Giang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
843100 Bưu cục cấp 2 Gò Dầu Sô´Ô 2/48, Ấp Thanh Hà, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu
Điện thoại: 0276.3854175
843120 Điểm BĐVHX Thanh Phước Ấp Cây Xoài, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu
Điện thoại: 3856222,3514606
843121 Điểm BĐVHX Thanh Phước 1 Ấp Trâm Vàng 1, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu
Điện thoại: 0276.3854504
843140 Điểm BĐVHX Phước Thạnh Ấp Phước Hội, Xã Phước Thạnh, Huyện Gò Dầu
Điện thoại: 0276.3855474
843160 Điểm BĐVHX Phước Đông 1 Ấp Suối Cao A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu
Điện thoại: 0276.3553112
843165 Điểm BĐVHX Phước Đông Sô´187, Ấp Phước Đức A, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu
Điện thoại: 0276.38533370
843190 Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh 1 Ấp Giữa, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu
Điện thoại: 0276.3853392
843191 Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh Sô´117, Ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu
Điện thoại: 3858666,3784333
843170 Điểm BĐVHX Bàu Đồn 1 Sô´286, Ấp 4, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu
Điện thoại: 0276.3857914
843171 Điểm BĐVHX Bàu Đồn Ấp 6, Xã Bàu Đồn, Huyện Gò Dầu
Điện thoại: 3857333,3857666
843220 Điểm BĐVHX Thạnh Đức Sô´001, Ấp Bến Đình, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu
Điện thoại: 0276.3859624
843240 Điểm BĐVHX Cẩm Giang 1 Sô´038, Ấp Cẩm Thắng, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu
Điện thoại: 0276.3850234
843241 Điểm BĐVHX Cẩm Giang Ấp Cẩm An, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu
Điện thoại: 3850222,3850777
Mã bưu điện Gò Dầu, Tây Ninh
4.5 (90.91%) 22 votes
Bình luận của bạn