Mã bưu điện Bến Cầu, Tây Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Bến Cầu trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Bến Cầu.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
842900 Bưu cục cấp 2 Bến Cầu Sô´429, Khu phố 2, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu
Điện thoại: 0276.3876452
842980 Bưu cục cấp 3 Khẩu Mộc Bài Ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu
Điện thoại: 3876544
842950 Bưu cục cấp 3 Long Thuận Sô´579, Ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Bến Cầu
Điện thoại: 0276.3876574
842981 Điểm BĐVHX Lợi Thuận Sô´04, Ấp Thuận Tâm, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu
Điện thoại: 0276.3765333
842930 Điểm BĐVHX Long Chữ Sô´150, Ấp Long Hòa 1, Xã Long Chữ, Huyện Bến Cầu
Điện thoại: 0276.3760555
842940 Điểm BĐVHX Long Giang Sô´164, Ấp Cao Su, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu
Điện thoại: 0276.3760222
842941 Điểm BĐVHX Long Phước Ấp Long Tân, Xã Long Giang, Huyện Bến Cầu
Điện thoại: 0276.3760777
842998 Điểm BĐVHX An Thạnh Sô´39, Ấp Voi, Xã An Thạnh, Huyện Bến Cầu
Điện thoại: 0276.3762440
842925 Hòm thư Công cộng BCU9 Ấp Rừng Dầu, Xã Tiên Thuận, Huyện Bến Cầu
Điện thoại: 0276.3762440
842967 Hòm thư Công cộng BCU10 Ấp Long Châu, Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu
Điện thoại: 0276.3762440
Mã bưu điện Bến Cầu, Tây Ninh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn