Mã bưu điện Châu Thành, Tây Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 16 địa chỉ Bưu điện ở Châu Thành, Tây Ninh: Bưu cục cấp 2 Châu Thành, Bưu cục cấp 3 Thái Bình, Bưu cục cấp 3 Thành Long, Điểm BĐVHX Đồng Khởi 1, Điểm BĐVHX Hảo Đước, Điểm BĐVHX Phước Vinh 1, Điểm BĐVHX Biên Giới, Điểm BĐVHX Hòa Thạnh, Điểm BĐVHX Trí Bình, Điểm BĐVHX Hòa Hội, Điểm BĐVHX Thanh Điền 1, Điểm BĐVHX Ninh Điền, Điểm BĐVHX Long Vĩnh, Điểm BĐVHX An Cơ, Kiốt bưu điện Trung Đoàn 4, Hòm thư Công cộng CTH29

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
842400 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Sô´Tổ 1, Khu phố 1, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3878289
842420 Bưu cục cấp 3 Thái Bình Sô´Tổ 1, Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3712949
842500 Bưu cục cấp 3 Thành Long Sô´Tổ 1, Ấp Thành Trung, Xã Thành Long, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3710800
842411 Điểm BĐVHX Đồng Khởi 1 Sô´Tổ 12, Ấp Cầy Xiêng, Xã Đồng Khởi, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3716244
842434 Điểm BĐVHX Hảo Đước Sô´Tổ 1, Ấp Bàu Sen, Xã Hảo Đước, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3782700
842440 Điểm BĐVHX Phước Vinh 1 Sô´Tổ 1, Ấp Phước Hòa, Xã Phước Vinh, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3786544
842490 Điểm BĐVHX Biên Giới Sô´Tổ 2, Ấp Bến Cầu, Xã Biên Giới, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3784434
842480 Điểm BĐVHX Hòa Thạnh Sô´Tổ 3, Ấp Hiệp Phước, Xã Hoà Thạnh, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3784333
842460 Điểm BĐVHX Trí Bình Sô´Tổ 2, Ấp Tầm Long, Xã Trí Bình, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3788144
842470 Điểm BĐVHX Hòa Hội Sô´Tổ 1, Ấp Lưu Văng Vẳng, Xã Hoà Hội, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3783767
842531 Điểm BĐVHX Thanh Điền 1 Sô´Tổ 7, Ấp Thanh Trung, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3714369
842520 Điểm BĐVHX Ninh Điền Sô´Tổ 1, Ấp Gò Nổi, Xã Ninh Điền, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3781222
842550 Điểm BĐVHX Long Vĩnh Sô´Tổ 2, Ấp Long Châu, Xã Long Vĩnh, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3781555
842560 Điểm BĐVHX An Cơ Sô´Tổ 6, Ấp Vịnh, Xã An Cơ, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3782644
842581 Kiốt bưu điện Trung Đoàn 4 Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3712454
842574 Hòm thư Công cộng CTH29 Sô´Tổ 8, Ấp Thanh Bình, Xã An Bình, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 0276.3712454
Mã bưu điện Châu Thành, Tây Ninh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn