Mã bưu điện Hoà Thành, Tây Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Hoà Thành thuộc tỉnh Tây Ninh: Hòa Thành, Mít Một, Long Thành Bắc, Hiệp Tân, Hiệp Tân 1, Long Thành Trung, Trường Tây, Long Thành Nam 2, Long Thành Nam 1, Long Thành Nam, Trường Đông 1, Trường Đông, Hòm thư Công cộng HTH14

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
842700 Bưu cục cấp 2 Hòa Thành Khu phố 4, Thị Trấn Hoà Thành, Huyện Hoà Thành
Điện thoại: 0276.3830666
842740 Bưu cục cấp 3 Mít Một Sô´QL22, Ấp Hiệp Hòa, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành
Điện thoại: 0276.3838996
842720 Điểm BĐVHX Long Thành Bắc Ấp Long Mỹ, Xã Long Thành Bắc, Huyện Hoà Thành
Điện thoại: 3832222
842744 Điểm BĐVHX Hiệp Tân Ấp Hiệp Định, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành
Điện thoại: 0276.3943733
842748 Điểm BĐVHX Hiệp Tân 1 Ấp Hiệp An, Xã Hiệp Tân, Huyện Hoà Thành
Điện thoại: 0276.3838999
842750 Điểm BĐVHX Long Thành Trung Sô´QL22B, Ấp Long Trung, Xã Long Thành Trung, Huyện Hoà Thành
Điện thoại: 3836111
842790 Điểm BĐVHX Trường Tây Ấp Long Hải, Xã Trường Tây, Huyện Hoà Thành
Điện thoại: 3845555
842780 Điểm BĐVHX Long Thành Nam 2 Sô´QL22B, Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành
Điện thoại: 3841564,3841574
842770 Điểm BĐVHX Long Thành Nam 1 Sô´12/13B, Ấp Long Bình, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành
Điện thoại: 3849777
842771 Điểm BĐVHX Long Thành Nam Ấp Long Yên, Xã Long Thành Nam, Huyện Hoà Thành
Điện thoại: 3846111
842800 Điểm BĐVHX Trường Đông 1 Ấp Trường Lưu, Xã Trường Đông, Huyện Hoà Thành
Điện thoại: 3845524
842801 Điểm BĐVHX Trường Đông Ấp Trường Lưu, Xã Trường Đông, Huyện Hoà Thành
Điện thoại: 3844444
842816 Hòm thư Công cộng HTH14 Ấp Trường Thiện, Xã Trường Hoà, Huyện Hoà Thành
Điện thoại: 3844444
Mã bưu điện Hoà Thành, Tây Ninh
4.7 (94%) 10 votes
Bình luận của bạn