Mã bưu điện Thành Phố Tây Ninh, Tây Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Thành Phố Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh, bao gồm: GD Cấp 1 Tây Ninh, Hiệp Ninh, Tây Ninh, KHL TÂY NINH, Phường 1, Cửa số 2, Ninh Sơn, Ninh Thạnh, Bình Minh, Tân Bình, Thạnh Tân 1, Thạnh Tân

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
840000 Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Tây Ninh Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thị xã Tây Ninh
Điện thoại: 0276.822503
841120 Bưu cục cấp 3 Hiệp Ninh Sô´799, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hiệp Ninh, Thị xã Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3821551
840900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Tây Ninh Sô´285, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thị xã Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3814416
841350 Bưu cục cấp 3 KHL TÂY NINH Sô´186, Đường 30/4, Phường 3, Thị xã Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3822555
841410 Bưu cục cấp 3 Phường 1 Sô´002, Đường Tua Hai, Phường 1, Thị xã Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3827991
841200 Bưu cục cấp 3 Cửa số 2 Sô´779, Tổ 1, Ấp Ninh Phước, Xã Ninh Thạnh, Thị xã Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3841234
841380 Bưu cục cấp 3 Ninh Sơn Ấp Ninh Thọ, Xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3821553
841180 Điểm BĐVHX Ninh Thạnh Ấp Ninh Hòa, Xã Ninh Thạnh, Thị xã Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3620111
841540 Điểm BĐVHX Bình Minh Ấp Kinh Tế, Xã Bình Minh, Thị xã Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3816111
841391 Điểm BĐVHX Tân Bình Ấp Tân Trung, Xã Tân Bình, Thị xã Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3819111
841400 Điểm BĐVHX Thạnh Tân 1 Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tân, Thị xã Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3839131
841401 Điểm BĐVHX Thạnh Tân Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Tân, Thị xã Tây Ninh
Điện thoại: 0276.3839333
Mã bưu điện Thành Phố Tây Ninh, Tây Ninh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn