Mã bưu điện Gò Quao, Kiên Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Gò Quao thuộc tỉnh Kiên Giang, bao gồm: Gò Quao, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hòa Hưng Nam, Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Định Hòa, Thới Quản, Thủy Liễu, Thới An, Sóc Ven, Vĩnh Thắng, Vĩnh Phước A, Vĩnh Phước B, Đại lý bưu điện Ba Hồ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
923500 Bưu cục cấp 2 Gò Quao Ấp Phước Hưng 1, Thị Trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao
Điện thoại: 02973824072
923680 Điểm BĐVHX Vĩnh Tuy Ấp Tân Đời, Xã Vĩnh Tuy, Huyện Gò Quao
Điện thoại: 02973826901
923510 Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Hưng Nam Ấp 2, Xã Vĩnh Hoà Hưng Nam, Huyện Gò Quao
Điện thoại: 02973826001
923530 Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Hưng Bắc Ấp 1, Xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc, Huyện Gò Quao
Điện thoại: 02973825601
923570 Điểm BĐVHX Định Hòa Ấp Hòa Mỹ, Xã Định Hòa, Huyện Gò Quao
Điện thoại: 02973826401
923610 Điểm BĐVHX Thới Quản Ấp Xuân Bình, Xã Thới Quản, Huyện Gò Quao
Điện thoại: 02973825401
923590 Điểm BĐVHX Thủy Liễu Ấp Châu Thành, Xã Thủy Liễu, Huyện Gò Quao
Điện thoại: 02973825901
923611 Điểm BĐVHX Thới An Ấp Thới Trung, Xã Thới Quản, Huyện Gò Quao
Điện thoại: 02973672000
923550 Điểm BĐVHX Sóc Ven Ấp An Trung, Xã Định An, Huyện Gò Quao
Điện thoại: 02973825001
923670 Điểm BĐVHX Vĩnh Thắng Ấp Thắng Lợi, Xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao
Điện thoại: 02973663001
923630 Điểm BĐVHX Vĩnh Phước A Ấp Phước Minh, Xã Vĩnh Phước A, Huyện Gò Quao
Điện thoại: 02973661001
923650 Điểm BĐVHX Vĩnh Phước B Ấp Phước Thọ, Xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao
Điện thoại: 02973824498
923542 Đại lý bưu điện Ba Hồ Ấp 1, Xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc, Huyện Gò Quao
Điện thoại: 529246
Mã bưu điện Gò Quao, Kiên Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn