Mã bưu điện Hòn Đất, Kiên Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Hòn Đất thuộc tỉnh Kiên Giang: Hòn Đất, Bình Sơn, Sóc Xòai, Hiệp Hòa, Nam Thái Sơn, Lình Hùynh, Kiên Hảo, Thổ Sơn, Bình Giang, Sơn Kiên, Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Phước, Mỹ Lâm, Mỹ Thái, Mỹ Thuận

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
921600 Bưu cục cấp 2 Hòn Đất Ấp Chòm Sao, Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 02973841032
921620 Bưu cục cấp 3 Bình Sơn Ấp Thuận Tiến, Xã Bình Sơn, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 02973842312
921660 Bưu cục cấp 3 Sóc Xòai Ấp Thị Tứ, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 02973842128
921700 Điểm BĐVHX Hiệp Hòa Ấp Hiệp Hòa, Xã Mỹ Hiệp Sơn, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 843970
921610 Điểm BĐVHX Nam Thái Sơn Ấp Sơn Hòa, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 02973843301
921740 Điểm BĐVHX Lình Hùynh Ấp Lình Huỳnh, Xã Lình Huỳnh, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 02973843001
921701 Điểm BĐVHX Kiên Hảo Ấp Kiên Hảo, Xã Mỹ Hiệp Sơn, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 840001
921640 Điểm BĐVHX Thổ Sơn Ấp Hòn Me, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 02973843602
921630 Điểm BĐVHX Bình Giang Ấp Kinh 4, Xã Bình Giang, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 02973780000
921650 Điểm BĐVHX Sơn Kiên Ấp Số 8, Xã Sơn Kiên, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 02973785275
921702 Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp Sơn Ấp Hiệp Bình, Xã Mỹ Hiệp Sơn, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 02973843901
921720 Điểm BĐVHX Mỹ Phước Ấp Phước Thạnh, Xã Mỹ Phước, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 02973754001
921680 Điểm BĐVHX Mỹ Lâm Ấp Tân Điền, Xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 02973831980
921755 Điểm BĐVHX Mỹ Thái Ấp Mỹ Thái, Xã Mỹ Thái, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 02973776001
921735 Điểm BĐVHX Mỹ Thuận Ấp Cản Đất, Xã Mỹ Thuận, Huyện Hòn Đất
Điện thoại: 02973744044
Mã bưu điện Hòn Đất, Kiên Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn