Mã bưu điện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Vĩnh Thuận, Kiên Giang cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
923200 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thuận Ấp Vĩnh Đông II, Thị Trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận
Điện thoại: 02973829065
923320 Điểm BĐVHX Đập Đá Ấp Bờ Xáng, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận
Điện thoại: 828001
923230 Điểm BĐVHX Bình Minh Ấp Bình Minh, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận
Điện thoại: 02973827001
923231 Điểm BĐVHX Vĩnh Bình Bắc Ấp Hiệp Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận
Điện thoại: 02973579001
923342 Điểm BĐVHX Vĩnh Phong Ấp Cạnh Đền1, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận
Điện thoại: 02973829930
923210 Điểm BĐVHX Vĩnh Bình Nam Ấp Cái Nứa, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận
Điện thoại: 02973828301
923321 Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận Ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận
Điện thoại: 02973560500
923341 Điểm BĐVHX Phong Đông Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Phong Đông, Huyện Vĩnh Thuận
Điện thoại: 02973560811
923270 Điểm BĐVHX Tân Thuận Ấp Kinh 1a, Xã Tân Thuận, Huyện Vĩnh Thuận
Điện thoại: 02973560810
923218 Điểm BĐVHX Ngã 6 Ấp Bời Lời B, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận
Điện thoại: 574050
923240 Điểm BĐVHX Ba Đình Ấp Nước Chảy, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận
Điện thoại: 572001
Mã bưu điện Vĩnh Thuận, Kiên Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn