Mã bưu điện Giồng Riềng, Kiên Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 20 địa chỉ Bưu điện ở Giồng Riềng, Kiên Giang: Bưu cục cấp 2 Giồng Riềng, Bưu cục cấp 3 Long Thạnh, Điểm BĐVHX Bàn Tân Định, Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh, Điểm BĐVHX Thạnh Bình, Điểm BĐVHX Thạnh Hưng, Điểm BĐVHX Thạnh Lộc, Điểm BĐVHX Thạnh Phước, Điểm BĐVHX Hòa Thuận, Điểm BĐVHX Hòa Hưng, Điểm BĐVHX Hòa Lợi, Điểm BĐVHX Bàn Thạch, Điểm BĐVHX Hòa An, Điểm BĐVHX Ngọc Chúc, Điểm BĐVHX Ngọc Thành, Đại lý bưu điện Hoà An, Điểm BĐVHX Ngọc Thuận, Điểm BĐVHX Vĩnh Phú, Điểm BĐVHX Ngọc Hòa, Đại lý bưu điện Hòa An 1

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
923800 Bưu cục cấp 2 Giồng Riềng Khu Nội Ô, Thị Trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973821197
923940 Bưu cục cấp 3 Long Thạnh Ấp Đồng Tràm, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973822614
923920 Điểm BĐVHX Bàn Tân Định Ấp Sở Tại, Xã Bàn Tân Định, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973822224
923960 Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973821959
923910 Điểm BĐVHX Thạnh Bình Ấp Chà Rào, Xã Thạnh Hoà, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973821958
923900 Điểm BĐVHX Thạnh Hưng Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Hưng, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973821961
923880 Điểm BĐVHX Thạnh Lộc Ấp Thạnh An, Xã Thạnh Lộc, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973821957
923890 Điểm BĐVHX Thạnh Phước Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Phước, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973821956
923980 Điểm BĐVHX Hòa Thuận Ấp Bình Quang, Xã Hoà Thuận, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973823901
923840 Điểm BĐVHX Hòa Hưng Ấp Hòa Mỹ, Xã Hoà Hưng, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973823119
923850 Điểm BĐVHX Hòa Lợi Ấp Hòa Hiệp, Xã Hoà Lợi, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973823150
923930 Điểm BĐVHX Bàn Thạch Ấp Giồng Đá, Xã Bàn Thạch, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973650001
923830 Điểm BĐVHX Hòa An Ấp Cây Huệ, Xã Hoà An, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973823001
923820 Điểm BĐVHX Ngọc Chúc Ấp Ngọc An, Xã Ngọc Chúc, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973638001
923860 Điểm BĐVHX Ngọc Thành Ấp Ngã Năm, Xã Ngọc Thành, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973639338
923831 Đại lý bưu điện Hoà An Ấp Cây Huệ, Xã Hoà An, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 823042
923870 Điểm BĐVHX Ngọc Thuận Ấp Vinh Bắc, Xã Ngọc Thuận, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973639001
924044 Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Ấp Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973646406
924035 Điểm BĐVHX Ngọc Hòa Ấp Chính Ghì, Xã Ngọc Hòa, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973644691
923837 Đại lý bưu điện Hòa An 1 Sô´03, Ấp Cây Huệ, Xã Hoà An, Huyện Giồng Riềng
Điện thoại: 02973644691
Mã bưu điện Giồng Riềng, Kiên Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn