Mã bưu điện Tân Hiệp, Kiên Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Tân Hiệp thuộc tỉnh Kiên Giang, bao gồm: Tân Hiệp, Kinh Tám, Tân Thành, Tân Hiệp A, Thạnh Trị, Thạnh Đông, Tân Hiệp B, Tân Hội, Đại lý bưu điện Đông Lộc, Thạnh Đông A, Tân An, Đại lý bưu điện Kinh B, Thạnh Đông B, Đại lý bưu điện Đông Thọ 2, KHL Tân Hiệp, Trung tâm hành chính huyện Tân Hiệp

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
921400 Bưu cục cấp 2 Tân Hiệp Khóm B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 02973834224
921490 Bưu cục cấp 3 Kinh Tám Ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 02973730345
921430 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 02973833001
921460 Điểm BĐVHX Tân Hiệp A Ấp Kinh Tư A, Xã Tân Hiệp A, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 02973832001
921470 Bưu cục cấp 3 Thạnh Trị Ấp Đông Thọ B, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 02973835999
921510 Điểm BĐVHX Thạnh Đông Ấp Thạnh Tây, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 02973710999
921410 Điểm BĐVHX Tân Hiệp B Ấp Tân Hòa A, Xã Tân Hiệp B, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 02973834001
921440 Điểm BĐVHX Tân Hội Ấp Đập Đá, Xã Tân Hội, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 02973736099
921511 Đại lý bưu điện Đông Lộc Sô´119, Ấp Đông Lộc, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 710765
921491 Điểm BĐVHX Thạnh Đông A Ấp Thạnh An II, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 02973716288
921550 Điểm BĐVHX Tân An Ấp Tân Long, Xã Tân An, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 02973723000
921407 Đại lý bưu điện Kinh B Sô´175, Khóm A, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 834225
921530 Điểm BĐVHX Thạnh Đông B Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Đông B, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 02973713345
921479 Đại lý bưu điện Đông Thọ 2 Ấp Đông Thọ A, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 730172
921570 Bưu cục cấp 3 KHL Tân Hiệp Sô´33, Khóm B, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 02973.711711
921568 Bưu cục cấp 3 Trung tâm hành chính huyện Tân Hiệp Ấp Kinh 9, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp
Điện thoại: 0297.3711712
Mã bưu điện Tân Hiệp, Kiên Giang
4 (80%) 3 votes
Bình luận của bạn