Mã bưu điện Phú Quốc, Kiên Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Phú Quốc/Kiên Giang với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
922200 Bưu cục cấp 2 Phú Quốc Sô´10, Đường 30/4, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973846117
922280 Bưu cục cấp 3 An Thới Khu Phố 3, Thị trấn An Thới, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973844339
922300 Điểm BĐVHX Hàm Ninh Ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973849860
922290 Bưu cục cấp 3 Hòn Thơm Ấp Bãi Chướng, Xã Hòn Thơm, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973849001
922260 Điểm BĐVHX Cửa Cạn Ấp 1, Xã Cửa Cạn, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973986001
922301 Điểm BĐVHX Bãi Bổn Ấp Bãi Bổn, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973845229
922270 Điểm BĐVHX Dương Tơ Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973848697
922220 Điểm BĐVHX Cửa Dương Ấp Khu Tượng, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973848780
922250 Điểm BĐVHX Rạch Vẹm Ấp Rạch Vẹm, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 845560
922221 Điểm BĐVHX Ông Lang Ấp Ông Lang, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973848696
922240 Điểm BĐVHX Rạch Tràm Ấp Rạch Tràm, Xã Bãi Thơm, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973854700
922202 Đại lý bưu điện Hùng Vương Khu Phố 5, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 846387
922203 Đại lý bưu điện Lý Thường Kiệt Khu Phố 5, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 980555
922251 Bưu cục cấp 3 Gành Dầu Ấp Gành Dầu, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973845501
922241 Điểm BĐVHX Bãi Thơm Ấp Bãi Thơm, Xã Bãi Thơm, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973845766
922242 Điểm BĐVHX Xà Lực Ấp Đá Chồng, Xã Bãi Thơm, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973845201
922222 Điểm BĐVHX Bến Tràm Ấp Bến Tràm, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973981970
922310 Bưu cục cấp 3 Thổ Châu Ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973845001
922302 Điểm BĐVHX Bãi Vòng Ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973849740
922288 Điểm BĐVHX Bãi Sao Ấp 4, Thị trấn An Thới, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973999167
922307 Điểm BĐVHX Cây Sao Ấp Cây Sao, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973999167
922277 Điểm BĐVHX Suối Lớn Ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc
Điện thoại: 02973999167
Mã bưu điện Phú Quốc, Kiên Giang
1.6 (32.5%) 32 votes
Bình luận của bạn