Mã bưu điện Châu Thành, Kiên Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Châu Thành thuộc tỉnh Kiên Giang, tìm mã bưu điện: Châu Thành, Tà Niên, Bình An, Mong Thọ B, Giục Tượng, Minh Hòa, Thạnh Lộc, Mong Thọ A, Mong Thọ, Minh Hưng, Thạnh Lợi, Vĩnh Hòa Phú, Đại học Kiên Giang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
923000 Bưu cục cấp 2 Châu Thành Khu Phố Minh Phú, Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02973836085
923070 Điểm BĐVHX Tà Niên Ấp Vĩnh Thành B, Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02973621345
923080 Điểm BĐVHX Bình An Ấp An Bình, Xã Bình An, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02973617199
923030 Bưu cục cấp 3 Mong Thọ B Ấp Phước Ninh, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02973625050
923010 Điểm BĐVHX Giục Tượng Ấp Tân Tiến, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02973836931
923100 Điểm BĐVHX Minh Hòa Ấp Bình Lợi, Xã Minh Hoà, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02973616000
923060 Điểm BĐVHX Thạnh Lộc Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02973837506
923050 Điểm BĐVHX Mong Thọ A Ấp Hòa Ninh, Xã Mong Thọ A, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02973625635
923130 Điểm BĐVHX Mong Thọ Ấp Hòa Phú, Xã Mong Thọ, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02973837727
923109 Điểm BĐVHX Minh Hưng Ấp Minh Hưng, Xã Minh Hoà, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02973611933
923057 Điểm BĐVHX Thạnh Lợi Ấp Thạnh Lợi, Xã Mong Thọ A, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02973929191
923126 Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Phú Ấp Vĩnh Hoà 1, Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02973612087
923077 Bưu cục cấp 3 Đại học Kiên Giang Sô´07, Ấp Hòa Thuận, Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành
Điện thoại: 02973612087
Mã bưu điện Châu Thành, Kiên Giang
1.2 (24.32%) 37 votes
Bình luận của bạn