Mã bưu điện An Biên, Kiên Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc An Biên thuộc tỉnh Kiên Giang: An Biên, Thứ 7, Nam Thái, Hưng Yên, Đông Yên, Tây Yên, Tây Yên A, Nam Yên, Nam Thái A, Đại lý bưu điện Xẻo Rô, Đại lý bưu điện Kênh Làng 1

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
922400 Bưu cục cấp 2 An Biên Khu Vực 2, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên
Điện thoại: 02973510810
922510 Bưu cục cấp 3 Thứ 7 Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên
Điện thoại: 02973524000
922470 Điểm BĐVHX Nam Thái Ấp Sáu Đình, Xã Nam Thái, Huyện An Biên
Điện thoại: 02973882500
922410 Điểm BĐVHX Hưng Yên Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên
Điện thoại: 02973881780
922530 Điểm BĐVHX Đông Yên Ấp Xẻo Đước 2, Xã Đông Yên, Huyện An Biên
Điện thoại: 02973523001
922440 Điểm BĐVHX Tây Yên Ấp Thứ 1, Xã Tây Yên, Huyện An Biên
Điện thoại: 02973512001
922430 Điểm BĐVHX Tây Yên A Ấp Rẫy Mới, Xã Tây Yên A, Huyện An Biên
Điện thoại: 02973512200
922450 Điểm BĐVHX Nam Yên Ấp Ba Biển B, Xã Nam Yên, Huyện An Biên
Điện thoại: 02973881770
922490 Điểm BĐVHX Nam Thái A Ấp Bảy Biển, Xã Nam Thái A, Huyện An Biên
Điện thoại: 02973882599
922411 Đại lý bưu điện Xẻo Rô Ấp Xẻo Rô, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên
Điện thoại: 881066
922526 Đại lý bưu điện Kênh Làng 1 Ấp Kinh Làng Đông, Xã Đông Thái, Huyện An Biên
Điện thoại: 3883836
Mã bưu điện An Biên, Kiên Giang
4 (80%) 21 votes
Bình luận của bạn