Mã bưu điện U Minh Thượng, Kiên Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang, bao gồm: Thạnh Yên, An Minh Bắc, Hòa Chánh, Vĩnh Hòa, Minh Thuận, Thạnh Yên A, U Minh Thượng, Đại lý bưu điện Kênh Làng 2, Đại lý bưu điện Minh Kiên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
922551 Điểm BĐVHX Thạnh Yên Ấp Xẻo Kè A, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng
Điện thoại: 02973520001
922720 Điểm BĐVHX An Minh Bắc Ấp An Thạnh, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng
Điện thoại: 02973549001
923370 Điểm BĐVHX Hòa Chánh Ấp Vĩnh Hiệp, Xã Hòa Chánh, Huyện U Minh Thượng
Điện thoại: 02973828901
923250 Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Hoà, Huyện U Minh Thượng
Điện thoại: 02973578001
923290 Điểm BĐVHX Minh Thuận Ấp Minh Kiên, Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng
Điện thoại: 02973568001
922577 Điểm BĐVHX Thạnh Yên A Điện thoại: 02973568001
924600 Bưu cục cấp 2 U Minh Thượng Ấp Đặng Văn Do, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng
Điện thoại: 02973883001
924601 Đại lý bưu điện Kênh Làng 2 Ấp Kinh 4, Xã An Minh Bắc, Huyện U Minh Thượng
Điện thoại: 883836
924640 Đại lý bưu điện Minh Kiên Sô´64, Ấp Minh Kiên, Xã Minh Thuận, Huyện U Minh Thượng
Điện thoại: 568390
Mã bưu điện U Minh Thượng, Kiên Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn