Mã bưu điện Kiên Hải, Kiên Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Kiên Hải thuộc tỉnh Kiên Giang: Kiên Hải, Bãi Nhà A, An Sơn, Bãi Giếng, Hòn Ngang, Nam Du

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
924100 Bưu cục cấp 2 Kiên Hải Ấp 1, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải
Điện thoại: 02973830022
924120 Bưu cục cấp 3 Bãi Nhà A Ấp Bãi Nhà A, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải
Điện thoại: 02973830511
924110 Bưu cục cấp 3 An Sơn Ấp Củ Tron, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải
Điện thoại: 02973830702
924121 Điểm BĐVHX Bãi Giếng Ấp Bãi Giếng, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải
Điện thoại: 02973830400
924140 Bưu cục cấp 3 Hòn Ngang Ấp An Phú, Xã Nam Du, Huyện Kiên Hải
Điện thoại: 02973831902
924141 Điểm BĐVHX Nam Du Ấp Hòn Mấu, Xã Nam Du, Huyện Kiên Hải
Điện thoại: 690559
Mã bưu điện Kiên Hải, Kiên Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn