Mã bưu điện Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm: Hải Dương, Bình Thành, Hương Bình, Hương Thọ, Bình Điền, Hồng Tiến, Hương Vinh, Hương Trà, Hương Vân, Hương Phong, Hương Chữ, Hương Chữ, Hương An, Hương Hồ, Hương Xuân, Hương Văn, Hương Toàn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
535370 Điểm BĐVHX Hải Dương Thôn Thái Dương Thượng Tây, Xã Hải Dương, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 559573
535490 Điểm BĐVHX Bình Thành Thôn Tam Hiệp, Xã Bình Thành, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 550418
535460 Điểm BĐVHX Hương Bình Thôn Hải Tân, Xã Hương Bình, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 550273
535570 Điểm BĐVHX Hương Thọ Thôn Liên Bằng, Xã Hương Thọ, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 560256
535390 Bưu cục cấp 3 Bình Điền Thôn Bình Lợi, Xã Bình Điền, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 3550242
535480 Điểm BĐVHX Hồng Tiến Thôn 2, Xã Hồng Tiến, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 550429
535350 Điểm BĐVHX Hương Vinh Thôn Triều Sơn Nam, Xã Hương Vinh, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 551201
535300 Bưu cục cấp 2 Hương Trà Sô´105, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 3558672/3558888
535380 Điểm BĐVHX Hương Vân Thôn Lại Bằng, Xã Hương Vân, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 558590
535340 Điểm BĐVHX Hương Phong Thôn Vân Quật Thượng, Xã Hương Phong, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 568999
535510 Bưu cục cấp 3 Hương Chữ Thôn Quế Chữ, Xã Hương Chữ, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 557293
535511 Điểm BĐVHX Hương Chữ Thôn La Chữ, Xã Hương Chữ, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 557585
535530 Điểm BĐVHX Hương An Thôn Bồn Phổ, Xã Hương An, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 558421
535550 Điểm BĐVHX Hương Hồ Thôn Long Hồ Hạ, Xã Hương Hồ, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 550034
535440 Điểm BĐVHX Hương Xuân Thôn Thanh Lương I, Xã Hương Xuân, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 558114
535410 Điểm BĐVHX Hương Văn Đội 8 – Văn xá Tây, Xã Hương Văn, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 567071
535320 Điểm BĐVHX Hương Toàn Thôn Giáp Tây, Xã Hương Toàn, Huyện Hương Trà
Điện thoại: 550800
Mã bưu điện Hương Trà, Thừa Thiên Huế
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn