Mã bưu điện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Nam Đông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế: Nam Đông, Hương Lộc, Hương Phú, Hương Hòa, Hương Sơn, Hương Giang, Hương Hữu, Thượng Quảng, Thượng Lộ, Thượng Long, Thượng Nhật

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
536400 Bưu cục cấp 2 Nam Đông Khu Vực Ii, Thị Trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông
Điện thoại: 3875316/3875145
536570 Điểm BĐVHX Hương Lộc Thôn 2, Xã Hương Lộc, Huyện Nam Đông
Điện thoại: 875557
536420 Điểm BĐVHX Hương Phú Thôn Hà An, Xã Hương Phú, Huyện Nam Đông
Điện thoại: 875505
536440 Điểm BĐVHX Hương Hòa Thôn 9, Xã Hương Hoà, Huyện Nam Đông
Điện thoại: 875558
536450 Điểm BĐVHX Hương Sơn Thôn 3 (ka Chê), Xã Hương Sơn, Huyện Nam Đông
Điện thoại: 875634
536470 Điểm BĐVHX Hương Giang Thôn Thuận Hòa, Xã Hương Giang, Huyện Nam Đông
Điện thoại: 875461
536480 Điểm BĐVHX Hương Hữu Thôn 3, Xã Hương Hữu, Huyện Nam Đông
Điện thoại: 875149
536500 Điểm BĐVHX Thượng Quảng Thôn 1, Xã Thượng Quảng, Huyện Nam Đông
Điện thoại: 875123
536560 Điểm BĐVHX Thượng Lộ Thôn La Hố, Xã Thượng Lộ, Huyện Nam Đông
Điện thoại: 875720
536520 Điểm BĐVHX Thượng Long Ấp , Đội 6, Xã Thượng Long, Huyện Nam Đông
Điện thoại: 875189
536540 Điểm BĐVHX Thượng Nhật Thôn A Tin, Xã Thượng Nhật, Huyện Nam Đông
Điện thoại: 875740
Mã bưu điện Nam Đông, Thừa Thiên Huế
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn