Mã bưu điện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 23 địa chỉ Bưu điện ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế: Bưu cục cấp 2 Phú Lộc, Bưu cục cấp 3 Cửa Tư Hiền, Bưu cục cấp 3 Phụng Chánh, Bưu cục cấp 3 Truồi, Bưu cục cấp 3 La Sơn, Bưu cục cấp 3 Thừa Lưu, Bưu cục cấp 3 Lăng Cô, Điểm BĐVHX Cầu Hai, Điểm BĐVHX Lộc Bình, Điểm BĐVHX Vinh Hưng, Điểm BĐVHX Vinh Hải, Điểm BĐVHX Vinh Mỹ, Điểm BĐVHX Lộc An, Điểm BĐVHX Lộc Sơn, Điểm BĐVHX Lộc Bổn, Điểm BĐVHX Xuân Lộc, Điểm BĐVHX Lộc Hòa, Điểm BĐVHX Lộc Điền, Điểm BĐVHX Lộc Trì, Điểm BĐVHX Lộc Thủy, Đại lý bưu điện Vinh Giang, Kiốt bưu điện Chân Mây, Kiốt bưu điện Lộc Vĩnh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
537100 Bưu cục cấp 2 Phú Lộc Khu Vực II, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 3871219/3871578
537150 Bưu cục cấp 3 Cửa Tư Hiền Thôn Hiền Vân 1, Xã Vinh Hiền, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 3874721
537180 Bưu cục cấp 3 Phụng Chánh Thôn Phụng Chánh, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 874719
537200 Bưu cục cấp 3 Truồi Thôn Xuân Lai, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 874361
537230 Bưu cục cấp 3 La Sơn Thôn Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 3874201
537340 Bưu cục cấp 3 Thừa Lưu Thôn Trung Kiền, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 3872288
537360 Bưu cục cấp 3 Lăng Cô Đường Lạc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 3874111
537101 Điểm BĐVHX Cầu Hai Khu Vực IV, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 871244
537120 Điểm BĐVHX Lộc Bình Thôn Hòa An, Xã Lộc Bình, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 871133
537181 Điểm BĐVHX Vinh Hưng Thôn Diêm Trường, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 877707
537160 Điểm BĐVHX Vinh Hải Thôn 3, Xã Vinh Hải, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 873055
537190 Điểm BĐVHX Vinh Mỹ Thôn 5, Xã Vinh Mỹ, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 874967
537201 Điểm BĐVHX Lộc An Thôn Bắc Trung, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 877697
537231 Điểm BĐVHX Lộc Sơn Thôn La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 872850
537240 Điểm BĐVHX Lộc Bổn Thôn Hòa Mỹ, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 874211
537290 Điểm BĐVHX Xuân Lộc Thôn 3, Xã Xuân Lộc, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 873227
537270 Điểm BĐVHX Lộc Hòa Thôn 5, Xã Lộc Hoà, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 873333
537250 Điểm BĐVHX Lộc Điền Thôn Sư Lỗ, Xã Lộc Điền, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 873226
537310 Điểm BĐVHX Lộc Trì Thôn Cao Đôi Xã, Xã Lộc Trì, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 871131
537330 Điểm BĐVHX Lộc Thủy Thôn Phú Cường, Xã Lộc Thủy, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 872293
537170 Đại lý bưu điện Vinh Giang Thôn Nghi Giang, Xã Vinh Giang, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 874110
537341 Kiốt bưu điện Chân Mây Thôn Thổ Sơn, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 872564
537130 Kiốt bưu điện Lộc Vĩnh Thôn Bình An 1, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc
Điện thoại: 872564
Mã bưu điện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn