Mã bưu điện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Phú Vang thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm: Phú Vang, Trung Đông, Phú Diên, Viễn Trình, Vinh An, Vinh Thái, Cửa Thuận, Phú Tân, Phú Mậu, Phú An, Phú Mỹ, Phú Thanh, Phú Dương, Phú Thượng, Phú Xuân, Phú Thuận, Phú Hồ, Phú Lương, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh Phú, Vinh An, Vinh Hà, Làng Rồng, Tân An, Đại lý bưu điện Chợ Mai, Đại lý bưu điện Phú Hải, Kiốt bưu điện Lộc Sơn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
536700 Bưu cục cấp 2 Phú Vang Thôn Hòa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 3868348/3860520
536810 Bưu cục cấp 3 Trung Đông Thôn Trung Đông, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 3860501
536960 Bưu cục cấp 3 Phú Diên Thôn Thanh Dương, Xã Phú Diên, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 860201
536870 Bưu cục cấp 3 Viễn Trình Thôn Viễn Trình, Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 869201
537000 Bưu cục cấp 3 Vinh An Thôn An Mỹ, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 860801
536890 Bưu cục cấp 3 Vinh Thái Thôn Thanh Lam Bồ, Xã Vinh Thái, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 869535
536750 Bưu cục cấp 3 Cửa Thuận Thôn An Hải, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 866101
536760 Bưu cục cấp 3 Phú Tân Thôn Tân Cảng, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 866718
536790 Điểm BĐVHX Phú Mậu Thôn Mậu Tài, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 869699
536720 Điểm BĐVHX Phú An Thôn Truyền Nam, Xã Phú An, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 869023
536820 Điểm BĐVHX Phú Mỹ Thôn Vinh Vệ, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 869707
536780 Điểm BĐVHX Phú Thanh Thôn Quy Lai, Xã Phú Thanh, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 869090
536701 Điểm BĐVHX Phú Dương Thôn Dương Nổ Tây, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 860585
536801 Điểm BĐVHX Phú Thượng Thôn Ngọc Anh, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 860666
536940 Điểm BĐVHX Phú Xuân Thôn Quảng Xuyên, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 868175
536740 Điểm BĐVHX Phú Thuận Thôn An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 867289
536830 Điểm BĐVHX Phú Hồ Thôn Trung An, Xã Phú Hồ, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 868106
536850 Điểm BĐVHX Phú Lương Thôn Đông A, Xã Phú Lương, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 868106
536980 Điểm BĐVHX Vinh Xuân Thôn Tân Sa, Xã Vinh Xuân, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 858686
536990 Điểm BĐVHX Vinh Thanh Thôn 3, Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 860434
536910 Điểm BĐVHX Vinh Phú Thôn Trường Hà, Xã Vinh Phú, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 869292
537001 Điểm BĐVHX Vinh An Thôn Trung Hải, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 857171
536920 Điểm BĐVHX Vinh Hà Thôn 5, Xã Vinh Hà, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 869529
536751 Điểm BĐVHX Làng Rồng Thôn An Hải, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 866333
536752 Điểm BĐVHX Tân An Thôn Tân An, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 856418
536800 Đại lý bưu điện Chợ Mai Thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 860515
536730 Đại lý bưu điện Phú Hải Thôn Cự Lại Đông, Xã Phú Hải, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 867293
536941 Kiốt bưu điện Lộc Sơn Thôn Lộc Sơn, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang
Điện thoại: 868111
Mã bưu điện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
4 (80%) 1 vote
Bình luận của bạn