Mã bưu điện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Phong Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, tìm mã bưu điện: Phong Sơn, Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Bình, Phong Thu, Phong Hòa, Đại lý bưu điện Ưu Điềm, Điền Hòa, Điền Hải, Phong Hải, Điền Lộc, Điền Môn, Điền Hương, An Lỗ, Phong Hiền, Phong Điền, Phong An, Phong Chương

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
535160 Điểm BĐVHX Phong Sơn Thôn Sơn Quả, Xã Phong Sơn, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 553169
535100 Điểm BĐVHX Phong Mỹ Thôn Lưu Hiền Hòa, Xã Phong Mỹ, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 553129
535120 Bưu cục cấp 3 Phong Xuân Thôn Bình An, Xã Phong Xuân, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 553165
535070 Điểm BĐVHX Phong Bình Thôn Tây Phú (phò Trạch), Xã Phong Bình, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 553555
535020 Điểm BĐVHX Phong Thu Thôn Trạch Hữu, Xã Phong Thu, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 551609
535041 Điểm BĐVHX Phong Hòa Thôn Trạch Phổ, Xã Phong Hoà, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 552626
535040 Đại lý bưu điện Ưu Điềm Thôn Ba Bàu Chợ, Xã Phong Hoà, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 553565
534960 Bưu cục cấp 3 Điền Hòa Thôn 5, Xã Điền Hoà, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3553364
534980 Điểm BĐVHX Điền Hải Thôn 4, Xã Điền Hải, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 553310
535000 Điểm BĐVHX Phong Hải Thôn B1, Xã Phong Hải, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 553763
534950 Điểm BĐVHX Điền Lộc Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 553709
535010 Điểm BĐVHX Điền Môn Thôn Kế Môn 1, Xã Điền Môn, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 552890
535090 Điểm BĐVHX Điền Hương Thôn Thanh Hương Tây, Xã Điền Hương, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 553416
535140 Bưu cục cấp 3 An Lỗ Thôn Bồ Điền, Xã Phong An, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 0234.3551809
534910 Điểm BĐVHX Phong Hiền Thôn An Lỗ, Xã Phong Hiền, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 551499
534900 Bưu cục cấp 2 Phong Điền Thôn Trạch Thượng 1, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3551210/3551490
535141 Điểm BĐVHX Phong An Thôn Phò Ninh, Xã Phong An, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 551916
534930 Điểm BĐVHX Phong Chương Thôn Trung Thạnh, Xã Phong Chương, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 553553
Mã bưu điện Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn