Mã bưu điện Ia Pa, Gia Lai

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Ia Pa thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm: Ia Pa, Ia Mrơn, Ia Broái, Ia Tul, Ia Trok, Ia Kdăm, Chư Mố, Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó, Đại lý bưu điện Pờ Tó

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
606600 Bưu cục cấp 2 Ia Pa Thôn Blôm, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 02693655005
606710 Bưu cục cấp 3 Ia Mrơn Thôn Ama Rin 1, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 3655307
606670 Điểm BĐVHX Ia Broái Thôn Buôn Broái, Xã Ia Broái, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 652508
606660 Điểm BĐVHX Ia Tul Thôn Bôn Biah A, Xã Ia Tul, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 3881048
606690 Điểm BĐVHX Ia Trok Thôn Quý Đức, Xã Ia Trok, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 3656134
606680 Điểm BĐVHX Ia Kdăm Thôn Plơi Toan 1, Xã Ia K’Đăm, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 3881050
606730 Điểm BĐVHX Chư Mố Thôn Ama Lim 1, Xã Chư Mố, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 3881049
606640 Điểm BĐVHX Kim Tân Thôn 2, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 3655175
606620 Điểm BĐVHX Chư Răng Thôn Bình Tây, Xã Chư Răng, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 857754
606601 Điểm BĐVHX Pờ Tó Thôn 3, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 857782
606615 Đại lý bưu điện Pờ Tó Thôn Chư Gu, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa
Điện thoại: 857782
Mã bưu điện Ia Pa, Gia Lai
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn