Mã bưu điện K’Bang, Gia Lai

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục K’Bang thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm: Kbang, Sơn Lang, Đông, Nghĩa An, Đăk Rong, Tơ Tung, Kông Lơng Khơng, Kông Bờ La, Đăk Hlơ, Krong, Sơ Pai, Kon Pne, Lơ Ku, Hòm thư Công cộng Xã Đăk SMar

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
602600 Bưu cục cấp 2 Kbang Sô´40, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn K’Bang, Huyện K’Bang
Điện thoại: 02693880177
602680 Điểm BĐVHX Sơn Lang Thôn 6, Xã Sơn Lang, Huyện K’Bang
Điện thoại: 838055
602630 Điểm BĐVHX Đông Thôn 6, Xã Đông, Huyện K’Bang
Điện thoại: 834339
602840 Điểm BĐVHX Nghĩa An Thôn 1, Xã Nghĩa An, Huyện K’Bang
Điện thoại: 834301
602700 Điểm BĐVHX Đăk Rong Thôn 1, Xã Đăk Rong, Huyện K’Bang
Điện thoại: 838226
602850 Điểm BĐVHX Tơ Tung Bản 7, Xã Tơ Tung, Huyện K’Bang
Điện thoại: 838120
602890 Điểm BĐVHX Kông Lơng Khơng Thôn 9, Xã Kông Lơng Khơng, Huyện K’Bang
Điện thoại: 838141
602910 Điểm BĐVHX Kông Bờ La Làng Groi, Xã Kông Bờ La, Huyện K’Bang
Điện thoại: 838221
602820 Điểm BĐVHX Đăk Hlơ Thôn 2, Xã Đắk HLơ, Huyện K’Bang
Điện thoại: 834940
602770 Điểm BĐVHX Krong Thôn 2, Xã KRong, Huyện K’Bang
Điện thoại: 838231
602660 Điểm BĐVHX Sơ Pai Thôn 1, Xã Sơ Pai, Huyện K’Bang
Điện thoại: 838056
602810 Điểm BĐVHX Kon Pne Thôn 1, Xã Kon Pne, Huyện K’Bang
Điện thoại: 099459001
602740 Điểm BĐVHX Lơ Ku Thôn 1, Xã Lơ Ku, Huyện K’Bang
Điện thoại: 580090
602934 Hòm thư Công cộng Xã Đăk SMar Làng Cam, Xã Đắk Smar, Huyện K’Bang
Điện thoại: 580090
Mã bưu điện K’Bang, Gia Lai
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn