Mã bưu điện Kiến Xương, Thái Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Kiến Xương thuộc tỉnh Thái Bình: Bưu cục Giao dịch Kiến Xương, Chợ Sóc, Chợ Lụ, Chợ Gốc, Minh Hưng, Hồng Thái, Quốc Tuấn, An Bình, Trà Giang, Vũ Tây, Quyết Tiến, Bình Định, Minh Tân, Hồng Tiến, Đình Phùng, Quang Bình, Quang Hưng, Bình Nguyên, Thanh Tân, Quang Minh, Bình Minh, An Bồi, Quang Trung, Thượng Hiền, Vũ Công, Vũ Trung, Vũ Hòa, Vũ Ninh, Vũ Bình, Lê Lợi, Vũ An, Nam Bình, Quang Lịch, Hoà Bình, Vũ Thắng, Vũ Sơn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
415500 Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Kiến Xương Khu Công Hòa, Thị Trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 02273.821784
415840 Bưu cục cấp 3 Chợ Sóc Thôn 2, Xã Vũ Quý, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 02273.822002
415580 Bưu cục cấp 3 Chợ Lụ Thôn An Thái, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 02273.810282
416000 Bưu cục cấp 3 Chợ Gốc Thôn Điện Biên, Xã Bình Thanh, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 02273.818818
416050 Điểm BĐVHX Minh Hưng Thôn Nguyên Kinh 1, Xã Minh Hưng, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 3518222
415630 Điểm BĐVHX Hồng Thái Thôn Tả Phụ, Xã Hồng Thái, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 3547107
415670 Điểm BĐVHX Quốc Tuấn Thôn Thụy Lũng Nam, Xã Quốc Tuấn, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 3538252
415690 Điểm BĐVHX An Bình Thôn Bình Trật Nam, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 3535308
415650 Điểm BĐVHX Trà Giang Thôn Thuyền Định, Xã Trà Giang, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 3547468
415790 Điểm BĐVHX Vũ Tây Thôn Bình Sơn, Xã Vũ Tây, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 3535469
415620 Điểm BĐVHX Quyết Tiến Thôn Trung Tiến, Xã Quyết Tiến, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 810478
416010 Điểm BĐVHX Bình Định Thôn Thái Hòa, Xã Bình Định, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 818078
415970 Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Nguyệt Giám, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 818169
415990 Điểm BĐVHX Hồng Tiến Thôn Đồng Tiến, Xã Hồng Tiến, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 818170
415570 Điểm BĐVHX Đình Phùng Thôn Cao Bạt Nang, Xã Đình Phùng, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 821138
415950 Điểm BĐVHX Quang Bình Thôn Hưng tiến, Xã Quang Bình, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 821573
416040 Điểm BĐVHX Quang Hưng Thôn Hữu Tiệm, Xã Quang Hưng, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 3516782
415720 Điểm BĐVHX Bình Nguyên Thôn Quân Hành, Xã Bình Nguyên, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 3520783
415700 Điểm BĐVHX Thanh Tân Thôn An Cơ Bắc, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 3520854
415940 Điểm BĐVHX Quang Minh Thôn Giang Tiến, Xã Quang Minh, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 3518855
415540 Điểm BĐVHX Bình Minh Thôn Đoàn Kết, Xã Bình Minh, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 821856
415530 Điểm BĐVHX An Bồi Thôn Tân Hưng, Xã An Bồi, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 821857
416030 Điểm BĐVHX Quang Trung Thôn Thượng Phúc, Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 821974
415560 Điểm BĐVHX Thượng Hiền Thôn Trung Quý, Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 821975
415800 Điểm BĐVHX Vũ Công Thôn Trà Vi Nam, Xã Vũ Công, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 3528167
415880 Điểm BĐVHX Vũ Trung Thôn 5b, Xã Vũ Trung, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 822236
415920 Điểm BĐVHX Vũ Hòa Thôn 3, Xã Vũ Hoà, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 3528237
415820 Điểm BĐVHX Vũ Ninh Thôn Bắc Sơn, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 822238
415930 Điểm BĐVHX Vũ Bình Thôn Mộ Đạo 1, Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 822239
415581 Điểm BĐVHX Lê Lợi Thôn Đông Thổ, Xã Lê Lợi, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 810477
415810 Điểm BĐVHX Vũ An Thôn Đô Lương, Xã Vũ An, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 822240
415980 Điểm BĐVHX Nam Bình Thôn Đức Chính, Xã Nam Bình, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 818342
415850 Điểm BĐVHX Quang Lịch Thôn Luật Nội, Xã Quang Lịch, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 510513
415860 Điểm BĐVHX Hoà Bình Thôn Việt Hưng, Xã Hoà Bình, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 510504
415908 Điểm BĐVHX Vũ Thắng Thôn 4, Xã Vũ Thắng, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 822071
415744 Điểm BĐVHX Vũ Sơn Thôn Đại Du, Xã Vũ Sơn, Huyện Kiến Xương
Điện thoại: 730747
Mã bưu điện Kiến Xương, Thái Bình
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn