Mã bưu điện Đông Hưng, Thái Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Đông Hưng thuộc tỉnh Thái Bình, bao gồm: Châu Giang, Cầu Vàng, Phố Tăng, Tiên Hưng, Mê Linh, Đống Năm, Đông Á, Đông Lĩnh, Đông Hoàng, Đông Dương, Đông Xuân, An Châu, Đông Xá, Minh Châu, Bạch Đằng, Trọng Quan, Đông Sơn, Đông Giang, Đông Huy, Hợp Tiến, Hoa Lư, Đông Kinh, Đông Vinh, Đông Quang, Chương Dương, Đông Tân, Đông Hà, Hồng Việt, Lô Giang, Hoa Nam, Hồng Châu, Hồng Giang, Phú Lương, Đô Lương, Đông Các, Đông Hưng, Liên Giang, Nguyên Xá, Phong Châu, Đông Cường, Đông La, Đông Hợp

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
412240 Bưu cục cấp 3 Châu Giang Thôn Châu Giang, Xã Đông Phong, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 02273.852069
412270 Bưu cục cấp 3 Cầu Vàng Thôn Nam, Xã Đông Phương, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 02273.561294
412520 Bưu cục cấp 3 Phố Tăng Thôn Tăng, Xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 02273.851268
412400 Bưu cục cấp 3 Tiên Hưng Thôn Thần Khê, Xã Thăng Long, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 02273.898383
412360 Bưu cục cấp 3 Mê Linh Thôn Hữu, Xã Mê Linh, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 02273.898382
412130 Bưu cục cấp 3 Đống Năm Thôn Cầu Năm, Xã Đông Động, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 02273.552525
412190 Điểm BĐVHX Đông Á Thôn Trưng Trắc A, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 852264
412220 Điểm BĐVHX Đông Lĩnh Thôn Đông An, Xã Đông Lĩnh, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 852265
412630 Điểm BĐVHX Đông Hoàng Thôn Thái hòa 1, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 852263
412600 Điểm BĐVHX Đông Dương Thôn Cầu Thượng, Xã Đông Dương, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 795055
412620 Điểm BĐVHX Đông Xuân Thôn Lê lợi 1, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 795054
412350 Điểm BĐVHX An Châu Thôn Kim Châu 2, Xã An Châu, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 02273590569
412290 Điểm BĐVHX Đông Xá Thôn Tây Bình Cách, Xã Đông Xá, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 561094
412510 Điểm BĐVHX Minh Châu Thôn Thọ Tiến, Xã Minh Châu, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 3558052
412430 Điểm BĐVHX Bạch Đằng Thôn Hậu Trung 1, Xã Bạch Đằng, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 898059
412540 Điểm BĐVHX Trọng Quan Thôn Hưng Quan, Xã Trọng Quan, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 3558599
412300 Điểm BĐVHX Đông Sơn Thôn Bắc, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 561197
412180 Điểm BĐVHX Đông Giang Thôn Lương Đống, Xã Đông Giang, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 3575245
412210 Điểm BĐVHX Đông Huy Thôn Nam Châu, Xã Đông Huy, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 852229
412500 Điểm BĐVHX Hợp Tiến Thôn Tiến Thắng, Xã Hợp Tiến, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 791053
412480 Điểm BĐVHX Hoa Lư Thôn Kim Bôi, Xã Hoa Lư, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 898139
412250 Điểm BĐVHX Đông Kinh Thôn Duyên Hà, Xã Đông Kinh, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 3593304
412160 Điểm BĐVHX Đông Vinh Thôn Văn Ông Đoài, Xã Đông Vinh, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 3852303
412580 Điểm BĐVHX Đông Quang Thôn Cộng Hòa, Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 795024
412490 Điểm BĐVHX Chương Dương Thôn Cao Mỗ Đông, Xã Chương Dương, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 791750
412230 Điểm BĐVHX Đông Tân Thôn Tây Thượng Liệt, Xã Đông Tân, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 852054
412150 Điểm BĐVHX Đông Hà Thôn Nam Song, Xã Đông Hà, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 3550077
412410 Điểm BĐVHX Hồng Việt Thôn 1, Xã Hồng Việt, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 898379
412380 Điểm BĐVHX Lô Giang Thôn Hoàng Nông, Xã Lô Giang, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 898380
412440 Điểm BĐVHX Hoa Nam Thôn Vạn thắng, Xã Hoa Nam, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 898381
412420 Điểm BĐVHX Hồng Châu Thôn Cộng Hòa, Xã Hồng Châu, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 3586571
412450 Điểm BĐVHX Hồng Giang Thôn Nam An, Xã Hồng Giang, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 898572
412340 Điểm BĐVHX Phú Lương Thôn Duyên Tục, Xã Phú Lương, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 550848
412330 Điểm BĐVHX Đô Lương Thôn 4, Xã Đô Lương, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 3564847
412120 Điểm BĐVHX Đông Các Thôn Đông Các, Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 550846
412100 Bưu cục cấp 2 Đông Hưng Tổ 3, Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 02273.851222
412320 Điểm BĐVHX Liên Giang Thôn Kim Ngọc 1, Xã Liên Giang, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 3564159
412560 Điểm BĐVHX Nguyên Xá Thôn Bắc Lạng, Xã Nguyên Xá, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 552158
412530 Điểm BĐVHX Phong Châu Thôn Khuốc Tây, Xã Phong Châu, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 552157
412260 Điểm BĐVHX Đông Cường Thôn Xuân Thọ, Xã Đông Cường, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 561160
412317 Điểm BĐVHX Đông La Thôn Bảo Châu, Xã Đông La, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 553628
412116 Điểm BĐVHX Đông Hợp Thôn Long Bối, Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng
Điện thoại: 553629
Mã bưu điện Đông Hưng, Thái Bình
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn