Mã bưu điện Hưng Hà, Thái Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Hưng Hà thuộc tỉnh Thái Bình, bao gồm: Bưu cục Giao dịch Hưng Hà 414200, Hưng Nhân, Chiều Dương, Cống Rút, Chợ Nhội, Kim Trung, Tân Tiến, Hồng An, Điệp Nông, Hồng Lĩnh, Thống Nhất, Phúc Khánh, Hòa Tiến, Cộng Hòa, Dân Chủ, Minh Hòa, Độc Lập, Chi Lăng, Đông Đô, Bắc Sơn, Minh Tân, Văn Cẩm, Duyên Hải, Canh Tân, Tân Hòa, Thái Hưng, Văn Lang, Liên Hiệp, Thái Phương, Đoan Hùng, Tây Đô, Chí Hoà, Minh Khai, Tiến đức

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
414200 Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Hưng Hà 414200 Khu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 02273.861282
414540 Bưu cục cấp 3 Hưng Nhân Thôn Thị An, Xã Phú Sơn, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 02273.862020
414720 Bưu cục cấp 3 Chiều Dương Thôn Thanh Triều, Xã Tân Lễ, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 02273.862031
414360 Bưu cục cấp 3 Cống Rút Thôn Nhân Phú, Xã Hùng Dũng, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 02273.975004
414500 Bưu cục cấp 3 Chợ Nhội Thôn Minh Xuyên, Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 0227.860003
414270 Điểm BĐVHX Kim Trung Thôn Nghĩa thôn, Xã Kim Trung, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 861793
414260 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn An Nhân, Xã Tân Tiến, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 861792
414590 Điểm BĐVHX Hồng An Thôn Việt Thắng, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 862219
414380 Điểm BĐVHX Điệp Nông Thôn Việt Yên, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 3988034
414240 Điểm BĐVHX Hồng Lĩnh Thôn Vũ Đông, Xã Hồng Lĩnh, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 861064
414250 Điểm BĐVHX Thống Nhất Xóm 1, Xã Thống Nhất, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 861062
414310 Điểm BĐVHX Phúc Khánh Thôn Khánh Mỹ, Xã Phúc Khánh, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 3993063
414650 Điểm BĐVHX Hòa Tiến Thôn Vải, Xã Hoà Tiến, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 3991360
414630 Điểm BĐVHX Cộng Hòa Thôn Đồng Thái, Xã Cộng Hoà, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 3972361
414410 Điểm BĐVHX Dân Chủ Thôn Đan Hội, Xã Dân Chủ, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 975229
414490 Điểm BĐVHX Minh Hòa Thôn Thanh Lãng, Xã Minh Hoà, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 3964090
414530 Điểm BĐVHX Độc Lập Thôn Lộc Thọ, Xã Độc Lập, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 3964089
414330 Điểm BĐVHX Chi Lăng Thôn Tiền Phong, Xã Chi Lăng, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 861923
414450 Điểm BĐVHX Đông Đô Thôn Hữu Đô Kỳ, Xã Đông Đô, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 3979295
414460 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Thôn Tân Dân, Xã Bắc Sơn, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 3979296
414350 Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Kiều Trai, Xã Minh Tân, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 3951135
414400 Điểm BĐVHX Văn Cẩm Thôn Trung đình, Xã Văn Cẩm, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 975331
414430 Điểm BĐVHX Duyên Hải Thôn Khả tân, Xã Duyên Hải, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 975336
414710 Điểm BĐVHX Canh Tân Thôn Lưu Xá Nam, Xã Canh Tân, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 3972877
414670 Điểm BĐVHX Tân Hòa Thôn Cun, Xã Tân Hoà, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 862876
414690 Điểm BĐVHX Thái Hưng Thôn Chiềng, Xã Thái Hưng, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 862875
414290 Điểm BĐVHX Văn Lang Thôn Phú Khu, Xã Văn Lang, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 971649
414610 Điểm BĐVHX Liên Hiệp Thôn Quang Chiêm, Xã Liên Hiệp, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 983500
414320 Điểm BĐVHX Thái Phương Thôn Trắc Dương, Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 955350
414370 Điểm BĐVHX Đoan Hùng Thôn Chấp Trung 2, Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 975900
414470 Điểm BĐVHX Tây Đô Thôn Nội Thôn, Xã Tây Đô, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 3979888
414526 Điểm BĐVHX Chí Hoà Thôn Vị Giang, Xã Chí Hoà, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 3964828
414236 Điểm BĐVHX Minh Khai Thôn Đồng Lạc, Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 955880
414578 Điểm BĐVHX Tiến đức Thôn Dương Xá, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà
Điện thoại: 036984700
Mã bưu điện Hưng Hà, Thái Bình
1.5 (30%) 4 votes
Bình luận của bạn