Mã bưu điện Kỳ Sơn, Hoà Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Kỳ Sơn thuộc tỉnh Hoà Bình, bao gồm: Kỳ Sơn, Bãi Nai, Dân Hạ, Mông Hóa, Dân Hòa, Phúc Tiến, Hợp Thành, Phú Minh, BĐVHX Hợp Thịnh, Độc Lập, Yên Quang, Bưu cục văn phòng VP BĐH Kỳ Sơn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
351500 Bưu cục cấp 2 Kỳ Sơn Xóm Khu 1, Thị Trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 02183842377
351530 Bưu cục cấp 3 Bãi Nai Xóm Bãi Nai, Xã Mông Hoá, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 02183842233
351510 Điểm BĐVHX Dân Hạ Xóm Văn Tiến, Xã Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 841405
351531 Điểm BĐVHX Mông Hóa Xóm Dụ 7A, Xã Mông Hoá, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 842455
351560 Điểm BĐVHX Dân Hòa Xóm Đẽnh, Xã Dân Hoà, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 842610
351570 Điểm BĐVHX Phúc Tiến Xóm Quyết tỉến, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 842611
351580 Điểm BĐVHX Hợp Thành Xóm Ngọc xạ, Xã Hợp Thành, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 842141
351600 Điểm BĐVHX Phú Minh Xóm Quốc, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 842137
351610 Điểm BĐVHX BĐVHX Hợp Thịnh Xóm Hạnh Phúc, Xã Hợp Thịnh, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 842137
351650 Điểm BĐVHX Độc Lập Xóm Sòng, Xã Độc Lập, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 891535
351860 Điểm BĐVHX Yên Quang Xóm Mùn 1, Xã Yên Quang, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 820047
351640 Bưu cục văn phòng VP BĐH Kỳ Sơn Xóm Pheo, Thị Trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 820047
Mã bưu điện Kỳ Sơn, Hoà Bình
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn