Mã bưu điện Kim Bôi, Hoà Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 30 địa chỉ Bưu điện ở Kim Bôi, Hoà Bình: Bưu cục cấp 2 Kim Bôi, Bưu cục cấp 3 Bãi Chạo, Bưu cục cấp 3 Nam Thượng, Điểm BĐVHX Kim Bình, Điểm BĐVHX Trung Bì, Điểm BĐVHX Kim Sơn, Điểm BĐVHX Lập Chiệng, Điểm BĐVHX Thượng Bì, Điểm BĐVHX Nật Sơn, Điểm BĐVHX Hùng Tiến, Điểm BĐVHX Bắc Sơn, Điểm BĐVHX Sơn Thủy, Điểm BĐVHX Bình Sơn, Điểm BĐVHX Đú Sáng, Điểm BĐVHX Hạ Bì, Điểm BĐVHX Vĩnh Đồng, Điểm BĐVHX Đông Bắc, Điểm BĐVHX Vĩnh Tiến, Điểm BĐVHX Tú Sơn, Điểm BĐVHX Hợp Đồng, Điểm BĐVHX Hợp Kim, Điểm BĐVHX Thượng Tiến, Điểm BĐVHX Kim Tiến, Điểm BĐVHX Kim Bôi, Điểm BĐVHX Kim Truy, Điểm BĐVHX Cuối Hạ, Điểm BĐVHX Sào Báy, Điểm BĐVHX Mỵ Hòa, Điểm BĐVHX Nuông Dăm, Bưu cục văn phòng VP BĐH Kim Bôi

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
355100 Bưu cục cấp 2 Kim Bôi Khu Tân Thành, Thị Trấn Bo, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 02183871101
355420 Bưu cục cấp 3 Bãi Chạo Xóm Bái Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 02183871192
355610 Bưu cục cấp 3 Nam Thượng Xóm Bình Tân, Xã Nam Thượng, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 02183871035
355120 Điểm BĐVHX Kim Bình Xóm Tân bình, Xã Kim Bình, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871927
355130 Điểm BĐVHX Trung Bì Xóm Tre thị 2, Xã Trung Bì, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871630
355140 Điểm BĐVHX Kim Sơn Xóm Mõ, Xã Kim Sơn, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 02183871789
355250 Điểm BĐVHX Lập Chiệng Xóm Lập, Xã Lập Chiệng, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871788
355280 Điểm BĐVHX Thượng Bì Xóm Khoai, Xã Thượng Bì, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871640
355260 Điểm BĐVHX Nật Sơn Xóm Rộc, Xã Nật Sơn, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871803
355270 Điểm BĐVHX Hùng Tiến Xóm Chỉ trong, Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871802
355290 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Xóm Cầu, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 02183871806
355300 Điểm BĐVHX Sơn Thủy Xóm Khoang, Xã Sơn Thủy, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 138004
355310 Điểm BĐVHX Bình Sơn Xóm Khăm, Xã Bình Sơn, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 02183871784
355320 Điểm BĐVHX Đú Sáng Xóm Sáng trong, Xã Đú Sáng, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871786
355350 Điểm BĐVHX Hạ Bì Khu phố Bưởi, Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 02183871608
355360 Điểm BĐVHX Vĩnh Đồng Xóm Chiềng 4, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871606
355380 Điểm BĐVHX Đông Bắc Xóm Ve 4, Xã Đông Bắc, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871374
355400 Điểm BĐVHX Vĩnh Tiến Xóm Đồng Ngoài, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871503
355421 Điểm BĐVHX Tú Sơn Xóm Bái Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 02183870269
355450 Điểm BĐVHX Hợp Đồng Xóm Sim ngoaì 2, Xã Hợp Đồng, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871781
355600 Điểm BĐVHX Hợp Kim Xóm Mến bôi 1, Xã Hợp Kim, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 870102
355470 Điểm BĐVHX Thượng Tiến Xóm Bai Rồng, Xã Thượng Tiến, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871780
355480 Điểm BĐVHX Kim Tiến Xóm Cháo 2, Xã Kim Tiến, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871558
355500 Điểm BĐVHX Kim Bôi Xóm Vố 5, Xã Kim Bôi, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871620
355510 Điểm BĐVHX Kim Truy Xóm Yên, Xã Kim Truy, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871776
355520 Điểm BĐVHX Cuối Hạ Xóm Thông, Xã Cuối Hạ, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 870391
355560 Điểm BĐVHX Sào Báy Xóm Sào Đông, Xã Sào Báy, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 02183871379
355580 Điểm BĐVHX Mỵ Hòa Xóm Đồng Hòa 1, Xã Mỵ Hoà, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 02183873154
355540 Điểm BĐVHX Nuông Dăm Xóm Mỹ tây, Xã Nuông Dăm, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871782
355240 Bưu cục văn phòng VP BĐH Kim Bôi Khu Tân Thành, Thị Trấn Bo, Huyện Kim Bôi
Điện thoại: 871782
Mã bưu điện Kim Bôi, Hoà Bình
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn