Mã bưu điện Yên Thuỷ, Hoà Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Yên Thuỷ thuộc tỉnh Hoà Bình: Yên Thủy, Đồn Dương, Đoàn Kết, Hữu Lợi, Bảo Hiệu, Lạc Hưng, Lạc Lương, Lạc Sỹ, Đa Phúc, Lạc Thịnh, Yên Lạc, Phú Lai, Ngọc Lương, Yên Trị, Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Thủy

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
354800 Bưu cục cấp 2 Yên Thủy Khu 11, Thị Trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 02183864371
355000 Bưu cục cấp 3 Đồn Dương Xóm Hổ I, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 02183866603
354820 Điểm BĐVHX Đoàn Kết Xóm Nam Bình, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 864802
354840 Điểm BĐVHX Hữu Lợi Xóm Vố, Xã Hữu Lợi, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 864212
354870 Điểm BĐVHX Bảo Hiệu Xóm Thượng, Xã Bảo Hiệu, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 864312
354880 Điểm BĐVHX Lạc Hưng Xóm Gò Đối, Xã Lạc Hưng, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 864831
354890 Điểm BĐVHX Lạc Lương Xóm Yên Mu, Xã Lạc Lương, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 864711
354910 Điểm BĐVHX Lạc Sỹ Xóm NghÜa, Xã Lạc Sĩ, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 864764
354920 Điểm BĐVHX Đa Phúc Xóm Bèo, Xã Đa Phúc, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 864525
354930 Điểm BĐVHX Lạc Thịnh Xóm Đình A, Xã Lạc Thịnh, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 864192
354940 Điểm BĐVHX Yên Lạc Xóm L¹c Vuîng, Xã Yên Lạc, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 864311
354950 Điểm BĐVHX Phú Lai Xóm Trung Hoµ 1, Xã Phú Lai, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 864305
355007 Điểm BĐVHX Ngọc Lương Xóm Chềnh, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 866699
354970 Điểm BĐVHX Yên Trị Xóm Yªn tiÕn, Xã Yên Trị, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 864441
354990 Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Thủy Xóm Yªn B×nh, Thị Trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ
Điện thoại: 864441
Mã bưu điện Yên Thuỷ, Hoà Bình
1.5 (30%) 2 votes
Bình luận của bạn