Mã bưu điện Lệ Thủy, Quảng Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Lệ Thủy/Quảng Bình với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
513900 Bưu cục cấp 2 Lệ Thủy Thôn Thượng Giang 1, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882150
514410 Bưu cục cấp 3 Chợ Mai Thôn Đoàn Kết, Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323959021
513970 Bưu cục cấp 3 Chợ Chè Thôn Thạch Hạ, Xã Hồng Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323950131
514290 Bưu cục cấp 3 Chợ Trạm Thôn Mỹ Trạch 1, Xã Mỹ Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882529
514120 Bưu cục cấp 3 Mỹ Đức Thôn Trung Lộc 3, Xã Sơn Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323996235
514390 Bưu cục cấp 3 Sen Thủy Thôn Đông Thượng, Xã Sen Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323953298
513950 Bưu cục cấp 3 Chợ Cưởi Thôn 2 Thanh Mỹ, Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882523
514090 Điểm BĐVHX An Thủy Thôn Lộc An 1, Xã An Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882253
514030 Điểm BĐVHX Lộc Thủy Thôn An Xá 1, Xã Lộc Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882020
514260 Điểm BĐVHX Liên Thủy Thôn Uẩn Áo 1, Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323883596
513940 Điểm BĐVHX Ngư Thuỷ Bắc Thôn Tân Hòa, Xã Ngư Thủy Bắc, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323883595
514140 Điểm BĐVHX Phú Thủy Thôn Phú Hòa, Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323997255
514050 Điểm BĐVHX Hoa Thủy Thôn Mã, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323996337
513920 Điểm BĐVHX Cam Thủy Thôn Đăng Lộc 1, Xã Cam Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882040
514200 Điểm BĐVHX Mai Thủy Thôn Xuân Lai, Xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882254
514340 Điểm BĐVHX Dương Thủy Thôn Nam Thiên, Xã Dương Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882030
514170 Điểm BĐVHX Xuân Thủy Thôn Xuân Bồ 1, Xã Xuân Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323883978
514430 Điểm BĐVHX Ngư Thuỷ Trung Thôn Thượng Hải, Xã Ngư Thủy Trung, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323959236
514440 Điểm BĐVHX Ngư Thủy Nam Thôn Liêm Tiến, Xã Ngư Thủy Nam, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323959235
514370 Điểm BĐVHX Tân Thủy Thôn Tân Ninh, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323959052
514360 Điểm BĐVHX Thái Thủy Thôn Thái Sơn, Xã Thái Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323959307
514328 Điểm BĐVHX Văn Thủy Thôn Văn Minh, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882415
514008 Hòm thư Công cộng Phong Thuỷ Xóm 7 Thượng Phong, Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882415
514229 Hòm thư Công cộng Trường Thuỷ Thôn Hồng Giang, Xã Trường Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882415
514249 Hòm thư Công cộng Kim Thuỷ Thôn Bang, Xã Kim Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882415
514166 Hòm thư Công cộng Ngân Thuỷ Thôn Km14, Xã Ngân Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882415
514082 Hòm thư Công cộng Lệ Ninh Thôn Quyết Tiến, Thị trấn N.T Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882415
514466 Hòm thư Công cộng Lâm Thuỷ Bản Xà Khía, Xã Lâm Thủy, Huyện Lệ Thủy
Điện thoại: 02323882415
Mã bưu điện Lệ Thủy, Quảng Bình
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn