Mã bưu điện Đồng Hới, Quảng Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình, bao gồm: Hải Đình, Thuận Lý, Cộn, Bắc Lý I, Bắc Lý II, Đồng Hới, Lộc Đại, Ga Đồng Hới, Nghĩa Ninh, Thuận Đức, Bưu cục văn phòng Quảng Bình, Đại học Quảng Bình, Hòm thư Công cộng Đồng Mỹ, Hòm thư Công cộng Hải Thành, Hòm thư Công cộng Bắc Nghĩa, Hòm thư Công cộng Bảo Ninh, Hòm thư Công cộng Quang Phú, Hòm thư Công cộng Đức Ninh, Đại lý bưu điện Phú Hải, Hòm thư Công cộng Đức Ninh Đông, Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Bình

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
511000 Bưu cục cấp 3 Hải Đình Sô´08, Đường Quách Xuân Kỳ, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323822848
511210 Bưu cục cấp 3 Thuận Lý Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323825625
511240 Bưu cục cấp 3 Cộn Đường Lý Thái Tổ, Phường Đồng Sơn, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323826048
511180 Bưu cục cấp 3 Bắc Lý I Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323841233
511190 Bưu cục cấp 3 Bắc Lý II Tiểu khu 4, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323836089
510000 Bưu cục cấp 1 Đồng Hới Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323822532
511120 Bưu cục cấp 3 Lộc Đại Thôn 4, Xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323822884
511220 Bưu cục cấp 3 Ga Đồng Hới Tiểu khu 4, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323838452
511270 Điểm BĐVHX Nghĩa Ninh Thôn 4, Xã Nghĩa Ninh, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323826627
511300 Điểm BĐVHX Thuận Đức Thôn Thuận Phong, Xã Thuận Đức, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323826626
510900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Quảng Bình Sô´2, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 023233822585
511201 Bưu cục cấp 3 Đại học Quảng Bình Sô´447, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323851080
511081 Hòm thư Công cộng Đồng Mỹ Đường Nguyễn Du, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323851080
511101 Hòm thư Công cộng Hải Thành Tiểu khu 5, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323851080
511385 Hòm thư Công cộng Bắc Nghĩa Tiểu khu 4, Phường Bắc Nghĩa, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323851080
511348 Hòm thư Công cộng Bảo Ninh Thôn Trung Bính, Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323851080
511115 Hòm thư Công cộng Quang Phú Thôn Tây Phú, Xã Quang Phú, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323851080
511323 Hòm thư Công cộng Đức Ninh Thôn Giao Tế, Xã Đức Ninh, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323851080
511334 Đại lý bưu điện Phú Hải Cụm Bắc Hồng, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323851080
511357 Hòm thư Công cộng Đức Ninh Đông Thôn Diêm Hạ, Phường Đức Ninh Đông, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 02323851080
511050 Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Bình Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới
Điện thoại: 0523828889
Mã bưu điện Đồng Hới, Quảng Bình
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn