Mã bưu điện Minh Hóa, Quảng Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Minh Hóa thuộc tỉnh Quảng Bình: Minh Hóa, Cha Lo, Trung Hóa, Hóa Hợp, Minh Hóa, Xuân Hóa, Hồng Hóa, Thượng Hóa, Quy Hóa, Yên Hóa, Hóa Phúc, Hóa Sơn, Hóa Thanh, Tân Hóa, Trọng Hoá, Đại lý bưu điện Hóa Tiến, Hòm thư Công cộng Dân Hoá

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
513200 Bưu cục cấp 2 Minh Hóa Tiểu khu 7, Thị Trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323572641
513330 Bưu cục cấp 3 Cha Lo Bản Cha Lo, Xã Dân Hoá, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 099252001
513360 Điểm BĐVHX Trung Hóa Thôn Yên Phú, Xã Trung Hoá, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323572446
513290 Điểm BĐVHX Hóa Hợp Thôn Tân Bình, Xã Hoá Hợp, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323516970
513410 Điểm BĐVHX Minh Hóa Thôn 2 Kim Bảng, Xã Minh Hoá, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323572665
513270 Điểm BĐVHX Xuân Hóa Thôn Cây Da, Xã Xuân Hoá, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323572664
513240 Điểm BĐVHX Hồng Hóa Thôn Quảng Hóa, Xã Hồng Hoá, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323572777
513380 Điểm BĐVHX Thượng Hóa Thôn Khai Hóa, Xã Thượng Hoá, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323572839
513400 Điểm BĐVHX Quy Hóa Thôn 1 Thanh Long, Xã Quy Hoá, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323572819
513220 Điểm BĐVHX Yên Hóa Thôn Yên Thắng, Xã Yên Hoá, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323572837
513260 Điểm BĐVHX Hóa Phúc Thôn Si, Xã Hoá Phúc, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323516940
513350 Điểm BĐVHX Hóa Sơn Thôn Đặng Hóa, Xã Hoá Sơn, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323516980
513320 Điểm BĐVHX Hóa Thanh Thôn Thanh Lâm, Xã Hoá Thanh, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323516930
513430 Điểm BĐVHX Tân Hóa Thôn 1 Yên Thọ, Xã Tân Hoá, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323572779
513450 Điểm BĐVHX Trọng Hoá Bản La Trọng, Xã Trọng Hóa, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323516920
513318 Đại lý bưu điện Hóa Tiến Thôn Má Lậu, Xã Hoá Tiến, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323 516951
513343 Hòm thư Công cộng Dân Hoá Bản Y Leng, Xã Dân Hoá, Huyện Minh Hóa
Điện thoại: 02323 516951
Mã bưu điện Minh Hóa, Quảng Bình
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn