Mã bưu điện Liên Chiểu, Đà Nẵng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Liên Chiểu thuộc tỉnh Đà Nẵng, tìm mã bưu điện: Đà Nẵng 2, Tiếp Thị 2, KCN Hòa Khánh, Hòa Mỹ, EMS Bến xe xã hội Đà Nẵng, Nam Ô, Đại lý bưu điện Hòa Khánh 2, Đại lý bưu điện Ngô Xuân Thu, Hòm thư Công cộng LC12, Hòm thư Công cộng LC3, Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 2

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
555700 Bưu cục cấp 2 Đà Nẵng 2 Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
Điện thoại: 0236.3730705
555816 Bưu cục cấp 3 Tiếp Thị 2 Sô´138A, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
Điện thoại: 0236.3734276
555850 Bưu cục cấp 3 KCN Hòa Khánh Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
Điện thoại: 0236.3792345
555950 Bưu cục cấp 3 Hòa Mỹ Sô´390, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu
Điện thoại: 0236.3764066
558032 Bưu cục cấp 3 EMS Bến xe xã hội Đà Nẵng Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu
Điện thoại: 0236.3764066
556290 Bưu cục cấp 3 Nam Ô Sô´27, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu
Điện thoại: 0236.3772658
555707 Đại lý bưu điện Hòa Khánh 2 Sô´62, Đường Ngô Sĩ Liên, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
Điện thoại: 730267
556283 Đại lý bưu điện Ngô Xuân Thu Sô´41, Đường Ngô Xuân Thu, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu
Điện thoại: 773230
555826 Hòm thư Công cộng LC12 Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
Điện thoại: 773230
556331 Hòm thư Công cộng LC3 Đường Nguyễn Bá Phát, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu
Điện thoại: 773230
555830 Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 2 Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
Điện thoại: 773230
Mã bưu điện Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn