Mã bưu điện Thanh Khê, Đà Nẵng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Thanh Khê thuộc tỉnh Đà Nẵng, bao gồm: UT – Đà Nẵng, TC – Đà Nẵng, Bưu cục Trung tâm Đà Nẵng, Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh, [EMS] CPN Đà Nẵng 2, Tân Chính, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Quang, Chuyển Phát Nhanh, Nguyễn Văn Linh 2, TMĐT Đà Nẵng, Thanh Khê, Xuân Hòa, KHL Thanh Khê, An Khê, Phú Lộc, Đại lý bưu điện Võ Văn Tần, Đại lý bưu điện Mẹ Nhu, Đại lý bưu điện Hồ Quý Ly, Bưu cục khai thác cấp 1 Khai thác Chuyển phát nhanh CPN – Đà Nẵng, Bưu cục Ngoại dịch ND – Đà Nẵng, Bưu cục Trung chuyển TC Hòa Cầm, Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh, Hòm thư Công cộng TK3, Hòm thư Công cộng TK13, Hòm thư Công cộng Đà Nẵng, Hòm thư Công cộng TK1, Hòm thư Công cộng TK6, Hòm thư Công cộng TK7, Hòm thư Công cộng TK8, Hòm thư Công cộng TK9, Hòm thư Công cộng TK14, Hòm thư Công cộng TK5, Hòm thư Công cộng TK11, Bưu cục Phát cấp 2 Đà Nẵng LT, Bưu cục văn phòng Đà Nẵng NT, Bưu cục văn phòng Bưu điện TP Đà Nẵng, Bưu cục văn phòng Trung tâm KTVC

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
550925 Bưu cục cấp 1 UT – Đà Nẵng Sô´68C, Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3614363
550959 Bưu cục cấp 1 TC – Đà Nẵng Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3614363
550000 Bưu cục cấp 1 Bưu cục Trung tâm Đà Nẵng Sô´155, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3614363
555442 Bưu cục cấp 2 Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh Đường Lê Đình Lý, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3614363
554310 Bưu cục cấp 2 [EMS] CPN Đà Nẵng 2 Sô´171, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3614363
554380 Bưu cục cấp 3 Tân Chính Sô´264, Đường Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236.3752285
555200 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Linh Sô´170, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236.3692533
555210 Bưu cục cấp 3 Đỗ Quang Sô´66C, Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236.3819819
555286 Bưu cục cấp 3 Chuyển Phát Nhanh Sô´170, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0511-3656151
555287 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Linh 2 Sô´172A, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236.3944158
555330 Bưu cục cấp 3 TMĐT Đà Nẵng Sô´271, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236.3810999
555110 Bưu cục cấp 3 Thanh Khê Sô´251, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236.3656746
554840 Bưu cục cấp 3 Xuân Hòa Sô´416, Đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236.3721964
554920 Bưu cục cấp 3 KHL Thanh Khê Sô´416, Đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236.3721964
554960 Bưu cục cấp 3 An Khê Sô´237, Đường Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236.3722321
555500 Bưu cục cấp 3 Phú Lộc Sô´98, Đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236.3712986
554211 Đại lý bưu điện Võ Văn Tần Sô´02, Đường Võ Văn Tần, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236.3712986
555501 Đại lý bưu điện Mẹ Nhu Sô´910, Đường Trần Cao Vân, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 756526
555579 Đại lý bưu điện Hồ Quý Ly Sô´Lô 6B10, Khu Thanh Khê Tây, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3760689
550940 Bưu cục khai thác cấp 1 Khai thác Chuyển phát nhanh CPN – Đà Nẵng Sô´số 1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236.3656151
550955 Bưu cục Ngoại dịch ND – Đà Nẵng Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236.3614471
550950 Bưu cục Trung chuyển TC Hòa Cầm Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3692507
550958 Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3692507
554304 Hòm thư Công cộng TK3 Sô´12, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3692507
554303 Hòm thư Công cộng TK13 Đường Thái Thị Bôi, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3692507
550930 Hòm thư Công cộng Đà Nẵng Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3692507
554673 Hòm thư Công cộng TK1 Sô´65, Đường Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3692507
554795 Hòm thư Công cộng TK6 Sô´622, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3692507
554796 Hòm thư Công cộng TK7 Sô´910, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3692507
554797 Hòm thư Công cộng TK8 Sô´695, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3692507
554798 Hòm thư Công cộng TK9 Sô´756, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3692507
555443 Hòm thư Công cộng TK14 Sô´46, Đường Trần Xuân Lê, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3692507
555597 Hòm thư Công cộng TK5 Sô´45, Đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3692507
555595 Hòm thư Công cộng TK11 Sô´33, Đường Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 3692507
550910 Bưu cục Phát cấp 2 Đà Nẵng LT Sô´số 1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236-3662507
550920 Bưu cục văn phòng Đà Nẵng NT Sô´số 1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236-3780918
554320 Bưu cục văn phòng Bưu điện TP Đà Nẵng Sô´155, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236-3780918
554330 Bưu cục văn phòng Trung tâm KTVC Sô´155, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
Điện thoại: 0236-3780918
Mã bưu điện Thanh Khê, Đà Nẵng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn