Mã bưu điện Mỹ Tho, Tiền Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang, bao gồm: Giao dịch Mỹ Tho, Mỹ Tho 2, Tiền Giang, Kinh doanh – Tiếp thị, Yersin, Bình Đức-863720, Tân Mỹ Chánh, Trung Lương, Mỹ Phong, Đạo Thạnh, Trung An, Tân Mỹ Chánh, Thới Sơn, Đại lý bưu điện Chợ Cũ, Đại lý bưu điện Trung An 4, Bưu cục văn phòng Tiền Giang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
860000 Bưu cục cấp 1 Giao dịch Mỹ Tho Sô´59, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 0733873214
861070 Bưu cục cấp 3 Mỹ Tho 2 Sô´80, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 885815
860900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Tiền Giang Sô´59, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 0733885395
861090 Bưu cục cấp 3 Kinh doanh – Tiếp thị Sô´59, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 0733887794
861400 Bưu cục cấp 3 Yersin Sô´71A, Đường Yersin, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 0733977971
861818 Bưu cục cấp 3 Bình Đức-863720 Ấp Chợ, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 0733853214
861740 Bưu cục cấp 3 Tân Mỹ Chánh Ấp Tân Tỉnh B, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 0733851626
861710 Bưu cục cấp 3 Trung Lương Khu phố Trung Lương, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 0733855414
861760 Điểm BĐVHX Mỹ Phong Ấp Hội Gia, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 0733889276
861780 Điểm BĐVHX Đạo Thạnh Ấp 3a, Xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 0733858100
861800 Điểm BĐVHX Trung An Ấp 5, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 0733857108
861741 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Chánh Ấp Tân Tỉnh A, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 0733950001
863740 Điểm BĐVHX Thới Sơn Ấp Thới Bình, Xã Thới Sơn, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 0733895679
861264 Đại lý bưu điện Chợ Cũ Sô´8/5B, Đường Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 883544
861804 Đại lý bưu điện Trung An 4 Sô´1/7B, Ấp 2, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 855503
861170 Bưu cục văn phòng Tiền Giang Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho
Điện thoại: 855503
Mã bưu điện Mỹ Tho, Tiền Giang
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn